LANDS conservation Art studio извършва следните дейности за частни лица, фирми, религиозни храмове и обществени сдружения:

Стефан и Любомира Стефанови ръководят LANDS Art studios , като до сега през двадесет годишното си развитие в професията имат пет цялостно реставрирани иконостаса , седем обекта със стенна живопис и множество реставрирани отделни картини и икони изпълнени в темперна и маслена техника.

– реставрация на произведения на изкуството : картини, икони, художествени произведения върху хартия, произведения от дърво ;
– подържане на колекции от произведения на изкуството с цялостни реставрационни решения;
– консултации за създаване на превантивни условия за съхранение на колекции от произведения на изкуството и обекти от недвижимото културно наследство;