LANDS Art studios

е създадено от Стефан и Любомира Стефанови. С висок професионализъм, енергия и вяра екипът цялостно възстановява и рестврира иконостаси, стенописи, икони и произведения на изкуството. Повече от двадесет години от ръцете на LANDS Art studios се възраждат стотици образи от духовното историческо и културно наследство на България.

РЕСТАВРАЦИЯ
РЕСТАВРАЦИЯ
ПРАВОСЛАВНО ИЗКУСТВО
ПРАВОСЛАВНО ИЗКУСТВО
ДЕКОРАТИВНО ИЗКУСТВО
ДЕКОРАТИВНО ИЗКУСТВО
ИЗЯЩНО ИЗКУСТВО
ИЗЯЩНО ИЗКУСТВО

LANDS conservation Art studio извършва следните дейности за частни лица, фирми, религиозни храмове и обществени сдружения:

  • реставрация на произведения на изкуството: картини, икони, художествени произведения върху хартия, произведения от дърво;
  • поддържане на колекции от произведения на изкуството с цялостни реставрационни решения;
  • консултации за създаване на превантивни условия за съхранение на колекции от произведения на изкуството и обекти от недвижимото културно наследство;
  • създаване на нови иконостаси и стенописна украса за новостроящи се храмове;
  • направа на нови домашни иконостаси и олтарни икони;
  • проектиране и изпълнение на цялостно художествено оформление на интериорна и екстериорна среда в частни и обществени сгради – произведения на изящното изкуство – картини, мозайки и други;
  • направа на декоративни художествени предмети с утилитарна функция и бижута.
Северната стена в хр."Св.Харалампий" преди реставрация
Северната стена в хр."Св.Харалампий" след реставрация
ghjkhgkh