РЕСТАВРАЦИЯ
РЕСТАВРАЦИЯ
ПРАВОСЛАВНО ИЗКУСТВО
ПРАВОСЛАВНО ИЗКУСТВО
ДЕКОРАТИВНО ИЗКУСТВО
ДЕКОРАТИВНО ИЗКУСТВО
ИЗЯЩНО ИЗКУСТВО
ИЗЯЩНО ИЗКУСТВО

LANDS Art studios е създадено от Стефан и Любомира Стефанови. С висок професионализъм, енергия и вяра екипът цялостно възстановява и рестврира иконостаси, стенописи, икони и произведения на изкуството. Повече от двадесет години от ръцете на LANDS Art studios се възраждат стотици образи от духовното историческо и културно наследство на България.

LANDS conservation Art studio извършва следните дейности за частни лица, фирми, религиозни храмове и обществени сдружения:

  • реставрация на произведения на изкуството: картини, икони, художествени произведения върху хартия, произведения от дърво;
  • поддържане на колекции от произведения на изкуството с цялостни реставрационни решения;
  • консултации за създаване на превантивни условия за съхранение на колекции от произведения на изкуството и обекти от недвижимото културно наследство;
  • създаване на нови иконостаси и стенописна украса за новостроящи се храмове;
  • направа на нови домашни иконостаси и олтарни икони;
  • проектиране и изпълнение на цялостно художествено оформление на интериорна и екстериорна среда в частни и обществени сгради – произведения на изящното изкуство – картини, мозайки и други;
  • направа на декоративни художествени предмети с утилитарна функция и бижута.