LANDS conservation Art studio извършва следните дейности за частни лица, фирми, религиозни храмове и обществени сдружения :

– реставрация на произведения на изкуството : картини, икони, художествени произведения върху хартия, произведения от дърво ;
– подържане на колекции от произведения на изкуството с цялостни реставрационни решения;
– консултации за създаване на превантивни условия за съхранение на колекции от произведения на изкуството и обекти от недвижимото културно наследство;

Стефан и Любомира Стефанови ръководят LANDS Art studios, като до сега през двадесет годишното си развитие в професията имат пет цялостно реставрирани иконостаса , седем обекта със стенна живопис и множество реставрирани отделни картини и икони изпълнени в темперна и маслена техника.

"Св. Богородица" - по време на реставрация
"Св. Богородица" - по време на реставрация
"Селянка" от Стефан Баджов преди реставрация
"Селянка" от Стефан Баджов преди реставрация
"Селянка" от Стефан Баджов след реставрация
"Селянка" от Стефан Баджов след реставрация
Северната стена в "Свети Харалампий" - преди реставрация
Северната стена в "Свети Харалампий" - преди реставрация
Северната стена в "Свети Харалампий" - след реставрация
Северната стена в "Свети Харалампий" - след реставрация