ХАРТИЯ музей Васил Левски – Карлово

Музеят на Васил Левски в родния му град Карлово има повече от 70 годишна история. Началото му е свързано с възстановяването на родната къща на Апостола през 1933 г. и нейното отваряне като музей през 1937 г. През 1954 г. къща-музей „Васил Левски“ е включена в държавната музейна мрежа. През 1955 г. в близост до нея е изградена зала за документална експозиция. Когато тя се оказва малка, през 1965 г. в съседство е построена нова сграда, а старата е преустроена в кинозала.От 1968 г. до 1992 г. къщата-музей е филиал на Градския исторически музей в Карлово. От 1993 г. е самостоятелен музей. На 21 юли 2000 г. той е обявен за държавен културен институт с национално значение и наименование Музей „Васил Левски“ – Карлово. Така той заема своето подобаващо място като национален мемориален музей посветен на един от най-бележитите българи.

През 2006 в нашето ателие постъпиха 12 бр. графики от карловския художник Дечко Тодоров за реставрация, това са една изключително интересна колекция от „сухи игли“ и „офорти“ изобразяващи – Апостола, родната му къща, Карловската църква, Къкринското ханче и други сюжети.


РЕСТАВРАЦИОНЕН ПАСПОРТ

1. Обект – 12 броя графични листове с външни рамки.

2. Наименование –

1. Къкринското ханче – 25 / 35 см. Външни – 50 /57,5 см. ин.№ 13.
3. След дъжд – 24/12 см. Външни – 30/37 см. ин.№ 23.
4. В студ и мраз – 35 / 38 см. Външни – 55 /48 см. ин.№ 17.
5. Васил Левски – 31 / 39 см. Външни – 63 / 51 см. ин.№ 16.
6. Къщата на Апостола – 25 / 35 см. Външни – 57 / 50 см. ин.№ 14.
7. Майката на Апостола – 39 / 31 см. Външни – 60 / 50 см. ин.№ 8.
8. Крипта – 29 / 19 см. Външни – 44 / 34 см. ин.№ 21.
9. Зима – 30 / 25 см. Външни – 43,5 / 35 см. ин.№ 22.
10. Интериор – 19 / 14 см. Външни – 34,5 / 27,5 см. ин.№ 18.
11. Зимна нощ – 31 / 37 см. Външни – 50 / 43 см. ин.№ 19.
12. 19 февруари – 31 / 43 см. Външни – 45 / 55 см. ин.№ 20.
13. Автор – Дечко Тодоров.
14. Датировка – 1987 – 1997 г.
15. Собственост – Музей „Васил Левски“ – гр. Карлово.

16. Материал и техника.
16.1. Основа – хартия.
16.2. Графичен слой – офортно мастило.
16.3. Техника – офорт, акватинта, мецотинто.

17. Следи от предишна реставрация – няма.

18. Състояние на произведението преди реставрация.
18.1. Листовете са нагънати, вследствие на висока влажност, което е довело до нарушаване на естетическия им вид.
18.2. Офортното мастило е здраво и няма нарушения и размивания.
18.3. Паспартутата са замърсени.
18.4. Външните рамки са избледнели и не помагат на естетическите качества на произведенията.

20. Работна програма за извършване на реставрацията
– Почистване на произведенията. Изправяне на хартията. Укрепване. Направа на нови паспартута.
– Почистване на стъклата. Реставрация на външните рамки. Поставяне на нови гърбове.

21. Консервационна и реставрационна намеса.
21.1. Лицето и гърбът на листовете беше укрепен с глутиново лепило, профилактично.
21.2. Бяха почистени с помоща на влажни тампони.
21.3. Бяха поставени под преса до пълното им изсъхване и изправяне.
21.4. Бяха направени нови паспартута и гърбове.
21.5. Външните рамки бяха реставрирани и освежени, графиките бяха монтирани в тях.

22. Време на извършване на реставрацията – м. ноември 2006 г.