ЗАПАДНАТА СТЕНА в храм “Св. Петка”- с. Войнеговци – ПО ВРЕМЕ НА РЕСТАВРАЦИЯ