ЗАПАДНАТА СТЕНА в храм „Св. Петка“- с. Войнеговци – ПО ВРЕМЕ НА РЕСТАВРАЦИЯ