РЕСТАВРАЦИОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА консервация и реставрация на стенописна украса в подкуполното пространство в храм „Св. Йоан Богослов“ – гр. Карнобат

РЕСТАВРАЦИОНЕН ПАСПОРТ

– Обект – Стенописна украса в подкуполното пространство в храм „Св. Йоан Богослов“ в гр. Карнобат.

– Размери – обща повърхност – 75 квадратни метра.

– Технология – стабилна дървена конструкция; варова мазилка; гредоред; темпера.

– Автор – худ. Малецки.

– Датировка – /по устни предания/ – 1933 г.

– реставрацията на обекта е извършена през
месец август 2004 г.

1. Обяснителна записка.

Храм „Св. Йоан Богослов“ в гр. Карнобат се намира в централната част на града. Това е един от основните православни храмове и е от особено значение за православното гражданство. Със типичното си планово-композиционно, обемно-пространствено и архитектурно-художествено решение, той е ценен паметник на нашето културно-историческо наследство. Храмът е трикорабен със една централна апсида на източната стена. Основното пространство е над земята. Обявен е за паметник от национално значение. Стените са иззидани от камък, като стигат на дебелина от 40 до 100 см. Има балкон, който се държи от колони и минава над част от централното пространство.
Стенописната украса обхваща цялото подкуполно пространство на храма . Цялата площ на композициите заедно с орнаметалната украса надвишава 75 м.кв. Kомпозициите са разположени по куполната окръжност, а по стените в барабана, между прозорците има осем прави фигури на светци. На тавана в купола са изобразени Бог Саваот и композициите на цялото ангелско войнство: ангели, архангели, серафими, господства, сили, власти, херувими и началства. А в барабана съответно – Св. Андрей, Св. Петър, Св. Павел, Св. Яков, Св. Йоан, Св. Филип , Св. Тома и Св. Вартоломей. По стилови и изобразителни признаци, а сащо така и по устни предания от местни хора, за автор на украсата може да се твърди, че това е художникът Малецки, работил тук през 1933 г.


2. Техника и технология на изпълнение.

В техническо отношение стенописната украса на храм „Св. Йоан Богослов“ не се отличава особено от традиционните принципи на живописта. Градежа е стабилен, зидан с камък. Конструкцията на барабана на купола също е зидана, а самия купол е направен от стабилни носещи дървени греди. Върху зида е поставена скара от дървени летви. Първоначалните предположения за вида на мазилката бяха въз основа на преки наблюдения на повърхностния слой, а също и на начина на шпакловане. Тези наблюдения водеха до предположението, че в състава на мазилковия слой е изцяло класически тип. Мазилковият грунд беше с не много фин калциев пълнител, и с наличието на голямо количество калчища и слама. Загладен е добре чрез шпакловане. След направените физико-химични изследвания тези предположения се потвърдиха. Доказан беше състав на мазилковия слой, който се състои от : частично карбонизирала варова мазилка със свързващо вещество калциева вар и инертен пълнител от дребнозърнест кварцов пясък в съотношение 3:1. Съставът включва и около 25% растителни влакна. Крайният слой е с дебелина 5-6 мм. Загладен е добре. Частичната карбонизация потвърждава късната дата на създаване на живописната украса.
Живописният слой е положен плътно, но няма добра адхезия към мазилковия грунд. Работено е с четка. Пластовете са нанасяни един върху друг по типично академичен маниер. Боите се състоят от пигменти: жълта – Жълт ултрамарин /BaCr4 и SrCrO4/; червена – Червена охра /Fe2O3/; синя – Ултрамарин; зелена – Хромова зелена. За свързвател на боите е използувано – ленено масло.


3. Състояние на обекта преди реставрация.

В архитектурно-строително отношение обекта е в добро състояние. След взетите мерки от църковното настоятелство не се наблюдават никъде течове или проникване на влага. Стенописите като цяло са много тежко състояние. Има люпежи и подкужушвания. Има също така много силно замърсяване. Има много загуби, с изключение в частите на лицата, ръцете и краката на фигурите. Мазилковия грунд се държи общо добре за основата, но има подкожушвания и напуквания. Повърхностния слой на мазилката също е слаб. Връзката между него и живописта не е добра. Има разпрашаване на боите. Цялото изображение на украсата е много силно замърсено от сажди, паяжини и др. Има доста зацапвания с различни петна. Има много загуби и петна от стари течове и влага. Част от тези замърсявания са проникнали в структурата на мазилковия слой, което затруднява тяхната обработка. Два от образите на апостолите липсват напълно до долната половина на краката.

4. Следи от предишна реставрационна намеса.

Не се наблюдават следи от предишна професионална реставраторска намеса, с изключение на груби, много груби непрофесионални опити за поправки, довели до по-големи загуби на живописния слой. На местата на загубите е нанесен варов кит, с приблизително идентичен състав с оригиналния и боядисан със сива боя.

5. Извършени консервационно – реставрационни дейности.

5.1. Първоначалното почистване на повърхността от паяжини и едри сажди, бе извършено изключително внимателно с много меки и финни инструменти и четки. Така се премахнаха едрите наслоявания.
5.2. След това живописната повърхност беше почистена чрез използуване на въглехидратни пасти от рода на хлебните гуми, в състава им влизат : въглехидратна маса; ацетатно лепило 5%; чист пчелен восък; дамарова смола; терпентин и дестилирана вода. Това беше първия етап от основното почистване.
5.3. Допълнителното почистване на мазните наслоявания с органични разтворители и повърхностно активни неутрални вещества, се оказа втори етап от основното почистване. То се оказа изключително трудоемко, но много необходимо. Беше извършено чрез внимателно третиране на живописта с памучни тампони и гъби, и последващо почистване със сух памук. Използва се „уайтспирит“ и неутрален сапунат с РН-5,5.
5.4. Основно укрепване на връзката между живописния слой и мазилковия грунд, а също така и мазилката. Тази операция се извърши чрез вкарване на свързващ полимерен разтвор на водна основа. Беше използуван PRIMAL AC 33 в 2% концентрация, главно чрез обмазване. На някои места беше увеличен броя на обмазванията и концентрацията на разтвора до 4,5%.
5.5. Беше направено мащабно подливане и укрепване на връзката на мазилката с носещата конструкция. Нака се изправиха няколкото джобове, които съществуваха. Използува се Реставраторски разтвор от чиста гасена вар и поливинилацетатнолепило.
5.6. Направиха се китове. Те са тънкослойни китове / от 5 слоя/ от чиста гасена вар и много финно пресят пясък с добавка на поливинилацетатно лепило „MOWELITE“ и медицинска креда. Те бяха много добре уплътнявани и изгладени с максимално доближаване до оригиналната мазилка.
5.7. Изпълни се реставраторски ретуш на местата където е необходимо и общо колоритно реинтегриране на живописта. За целта се използуваха пигменти и полимерен свързвател – воден разтвор на PRIMAL AC 33. Работено беше имитативно с четка, като се достигна максималното реинтегриране на живописта и възвръщане на първоначалното естетическо въздействие на украсата. Бяха направени пълни възстановки на образите на Св. Андрей и на Св. Йоан, изцяло издържани в стила на автора и съобразени с останалите фигури, както композиционно така и цветово.

Стенопис в купола на храм Св. Йоан Богослов след реставрация
Стенопис в купола на храм Св. Йоан Богослов след реставрация