СЕВЕРНА СТЕНА в храм “Св. ТЕОДОР-ТИРОН” – с. Драгушиново – ПРЕДИ РЕСТАВРАЦИЯ