Картината „Портрет на генерал“ – автор Петко Клисуров

Реставрация на картината „Портрет на генерал“ – автор Петко Клисуров