Картината “Портрет на генерал” – автор Петко Клисуров

Реставрация на картината “Портрет на генерал” – автор Петко Клисуров