Галерията е специализирана като комерсиална в областта на класическото българско изкуство. Притежава собствена колекция, която постоянно се обновява. Дейността на галерията е свързана с издирване и популяризиране на стари автори. Изключително ценни произведения на българската живопис са били реставрирани в ателието на „LANDS conservation art studio“. По-долу показваме някой от тях, като не претендираме за изчерпателност относно представянето на консервационно – реставрационните дейности свързани с тях.