ИКОНОСТАС в Храм Св. Теодор Стратилат – Подвис

РЕСТАВРАЦИЯ НА ИКОНОСТАСА В ХРАМ “СВ. ТЕОДОР” С. ПОДВИС

реставратори: СТЕФАН ИЛИЕВ СТЕФАНОВ и ЛЮБОМИРА РАНГЕЛОВА СТЕФАНОВА 2007 г.

Църквата “Св. Теодор” в с. Подвис е строена през 1872 г. След завършването на строежа, е правен иконостаса.
В композиционно отношение иконостаса е реализиран в един план – с размери 7,4 х 5 м. / беэ кръста / и праволинейна квадратура около 37 кв.м. В пространствен план е решен в два плана – областа на царските двери и двете иконни полета отстрани са във втори план. В долната част на иконостаса има три входни отвора – за царските двери и два странични отвора в предпоследните иконни полета. На северната и южната стени на църквата , иконостасната преграда завършва с по едно иконно поле, поставено под ъгъл с иконостаса. Долната половина е съставена от 8 вертикални иконни полета с 8 царски икони /от тях две са на страничните врати / . Хоризонталното разпределение се състои от пет декоративни пояса : цокълен пояс, пояс на царските икони, лозница, пояс на апостолските икони – които са 13 на брой и фронтон с кръст.
Има шарки с боя , като долните табли са с четири триъгалници с общ връх. По повърхността на таблите има украса правена с боя – тип суха четка. Под малките икони има декоративен фриз, а над рамките на иконите и над фронтонните полета има малки листообразни изрязани орнаменти.

ПРОВЕДЕНИ КОНСЕРВАЦИОННО – РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
ПО ДЪРВЕНАТА ЧАСТ НА ИКОНОСТАСА

– сухо почистване от прах и сажди – то беше извършено с помоща на прахосмучещи машини и четки, много внимателно, без да се нанасят нови повреди на детайлите и запазения слой оригинален грунд;
– почистване на повърхноста от различни органични замърсявания: восък, замърсявания и др – това беше направено с помоща на памучни тампони с балсамов терпентин , етилов алкохол , а където беше необходимо и механично със скалпел;
– премахване на стария потъмнял лак от цялата декоративна повърхност – беше използван разтворител в състав : 70% лабораторен тоулол , 25% чист ацетон и 5% изопропилов алкохол с няколко капки етилацетат за емулгатор на разтворителите./При направените многобройни проби и изследвания , най-добри резултати се получиха при гореспоменатаия състав/. Използваха се меки четки с които се нанасяше гореспоменатия разтвор. След размекването на лака той се отстраняваше с меки памучни тампони и кърпи. Работеше се внимателно, като се целеше лака да бъде отстранен максимално. В дълбоките части се използуваха и специални дървени скалпели, с помоща на които се премахваше размекнатия лак;
– обработване на носещата конструкция и табли с “Дървомор” – дървената конструкция беше обработена с “Дървомор” профилактично, чрез обмазване. Това беше направено двукратно, в излетните отвори на дървоядите беше инжектиран „Дървомор”;
– възстановявания на дребните конструктивни счупвания по детайлите – конструктивните счупвания бяха реставрирани с използване на поливинилацетатно лепило “Мовелит” и кит от това лепило и дървени трици и след това шлайфани и много добре интегрирани в общия тон на украсата. Декоративните листчета бяха изрязани от тънка дървена плоскост и бяха монтирани на съответните места;
– бяха направени възстановки на липсващи части на последната лява рамка за апостолските икони – Бяха направени от подобни по вид дъски, в същия стил на рязане и естетическо въздействие;
– реставрация на украсата – след почистването цветната украса се възстанови в оригиналния си вид. Бяха използвани темперни бои с акрилен свързвател. Направена е нова позлата на рамките на иконите и декоративните листчета. Беше използвано имитативно злато.
– почистване на кръста и китрите от венчилката и царските двери, и тяхната реставрация – по време на работа беше установено, че кръста и китрите от венчилката и царските двери в оригиналния си вид са били позлатени, а по късно са били обмазани със златен бронз на маслена основа. Беше взето решение те да бъдат почистени до дърво и отново позлатени. Това беше направено, като за почистването на масления слой бронз се използува смивка за блажна боя “Дунав” ТС – БХ 16/96 в състав натриева основа, натриев карбонат и калциева основа, и последващо много добро измиване с вода и тоулол. Нанесен е бял подготвителен грунд. Позлатяването е направено имитативно листово злато на италианската фирма “Манети – Батилоро”. Позлатяването е покрито с защитен слой лак от паралоид и тоулол.

– нанасяне на защитен слой – беше нанесен на цялата резбована повърхност на иконостаса защитен слой в състав 15 % “Паралоид Б 72” разтворен в тоулол, с 10 % чист пчелен восък, изключително устойчив, като целта беше да проникне на микрони в дървото. Целта е общо повърхностно укрепване и защита.