ИКОНОСТАС В Храм Св. Николай – Челопеч

ИКОНОСТАСА В ХРАМ “СВ. НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ” В С. ЧЕЛОПЕЧ 2010 г.

Църквата “Св. Николай Мирликийски” в с. Челопеч е строена през 1835 г. Църквата е архитектурно-художествен паметник на културата , деклариран с писмо № 3107/18.09.1978 г. на НИПК.
Стените са със стенописи, създадени през 1948 г. за което свидетелстват ктиторските надписи. Сградата е масивна еднокорабна постройка без купол. Камбанарията е извън църквата.
В композиционно отношение иконостаса е реализиран в един план – с размери 5,96 х 3,67 м.
Иконостаса е изграден по класическата схема . Има дебели носещи греди, на който са монтирани дървени плоски табли. За монтирането са използвани типичните дълги резбарски пирони , от неръждаема стомана.
За украса има шарки с боя , като долните табли са с рамки. Значително по- късно цялата украса на таблите е замазана със слой кафява блажна боя, която скрива изцяло естетическите качества на иконостаса. Под малките икони има декоративен фриз – лозница, а колоните между иконите завършват с релефни фигури на птици.


ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ :

– Направено беше подробно първоначално фото документиране.
– Бяха направени различни опити и бяха взети проби от всички нива на иконостаса . Установи се , че горележащите слоеве са от блажна боя.
– Беше направено сухо почистване от прах и сажди – това се извърши с помоща на прахосмучещи машини и четки, много внимателно, без да се нанасят нови повреди на детайлите и запазения слой оригинален грунд ;
– Беше направено почистване на повърхноста от различни органични замърсявания: восък, замърсявания и др. – като се използва балсамов терпентин и други органични разтворители ;
– Свалена беше кафявата блажна боя – работеше се механично със скалпели и шпакли, като слоя блажна боя се размекваше много внимателно с помощта на пистолети за горещ въздух. Температурата се регулираше с приближаване и отдалечаване на топлещия уред от повърхноста.
– След общото сваляне на блажната боя, беше необходимо да се направи цялостно финно пачистване на множеството дребни частици , това беше направено с помощта на остри скалпели и тампони с терпентин.
– Беше обработена носещата конструкция и табли с “Дървомор” – дървената конструкция беше неколкократно обмазана с “Дървомор”, а там където е необходимо се инжектира разтвора в излетните отверстия на дървоядите, до като престане да „пие”. ;
– Цялата дървена част на дървените носещи греди и декоративните табли бяха обмазани и обработени с “Паралоид В 72”, чрез неколкократно обмазване , от към гърба;
– Бяха възстановени дребните счупвания по детайлите – конструктивните счупвания се реставрираха с използване на поливинилацетатно лепило “Мовелит” и кит от това лепило и дървени трици и след това бяха шлайфани и много добре интегрирани в общия релеф на дървените табли . ;
– Цветната украса се възстанови в оригиналния си вид – като беше направен ретуш на цветната украса по иконостаса , до постигане на оригиналното и естетическо въздействие.
– На композициите на подиконните табли , беше положен кредов емулсионен кит . Беше направен имитативен ретуш с цветни подложки от акварелни бои и последващо прецизиране на цветните стойности със силно обезмаслени маслени бои.
– Нанасяне на защитен слой – защитния слой е в състав 5 % “ Паралоид Б 72” разтворен в тоулол, с добавка на 10 % чист пчелен восък, изключително устойчив. Целта е общо повърхностно укрепване и защита.
– Процесите по провеждането на реставрацията бяха непрекъснато документирани.