ЦАРСКИ ДВЕРИ в храм Св. Георги – Созопол


КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА
ЦАРСКИТЕ ДВЕРИ В ХРАМ СВ. ГЕОРГИ В ГР. СОЗОПОЛ

1. Обект – царски двери от иконостаса на храм „Св. Георги” в гр. Созопол
2. Автор – неизвестен
3. Датировка – 19 в.
4. Размери – 100 / 135 см.
5. Собственост – храм „Св.Георги”- гр.Созопол
6. Инвентарен номер –

7. Материал и техника.
7.1. Основа – дървени дъски – 4 см. дебели- съединени с дибли в ширина. Направени са легла за иконите , съответно по една за Св.Богородица и за Св.Архангел Михаил и по три на всяка врата за трима светци , изобразини долу и до Св.Благовещение. Има ажурна резба в горната част на вратите , завършващи с една китра.
7.2. Грунд – емулсионен, вероятно с участие на ленено масло, бял, равномерно нанесен.
7.3. Живопис – Живописта е изпълнене с яйчена темпера, пакрита с тътък лак, работено е с четка с детайлизиране на формите.
7.4. Лак – колофонов лак с органичен разтворител, равномерно нанесен, тънак.

8. Следи от предишна реставрация – резбата е покрита неколкократно с златен маслен бронз.

9. Състояние на произведението преди реставрация.
9.1. Основа –има едри деформации, страничните стени са повредени. На гърба на основата има едри следи и петна от течове.
9.2. Грунд – държи се добре за основата, има малки загуби, повтаря деформациите на основата.
9.3. Живопис –държи се за грунда, връзката между двата слоя също е слаба на места, по цялата повърхност има люпежи, има малки загуби, общо е замърсена, повтаря деформациите на основата.
9.4. Лак – замърсен, леко потъмнял от атмосферните условия, загубил своята прозрачност, скрива част от истинските естетически качества на живописта.
9.5. Резбата е боядисана с дебел слой златен бронз.

10. Консервационна и реставрационна намеса.
– първоначално фото и графично документиране.
– сухо почистване от прах и сажди от към лицето и гърба.- това беше направено много внимателно без да се нанасят нови повреди.
– сваляне на всички горни слоеве над оригиналната дърворезба.- беше използвано смивка за блажна боя на основата на” сода каустик”.
– укрепване на резбата с разтвор на “Паралоид” .- на някои места резбата беше укрепена с органичен разтвор на „Паралоид”.
– обработване на резбата с “Дървомор”.- резбата , а така също и цялата повърхност на царските двери беше обработена с „Дървомор”.
– реставриране на конструктивни счупвания .-конструктивните счупваня бяха реставрирани и възстановени с лепилен състав от поливинилацетатно лепило и финни дървени трици.

– реставрация на живописта – укрепване и почистване.- на местата на подкожушвания и лабилни участъци по грунда и живописта, беше направено укрепване с глутиново лепило – заешки туткал , цигарена хартия и термично приглаждане.
– максимално изтъняване на старото лаково покритие, чрез третиране със смеси от изопропанол и уайтспирит – Това беше направено с реставраторски разтвор от изопропанол на фирмата “Декстром” Италия и уайтспирит “Алексис” в различни съотношения, в зависимост от дебелината на слевете стар лак. Към сместа се добавяше няколко капки етилацетат. Работеше се много внимателно с тампони и последващо отнемане на стария лак.
– почистване на живописта – За почистване на живописта беше използуван уайтспирит от гореспоменатата марка и чист двойнорафиниран балсамов терпентин.
– полагане на кредов емулсионен кит на местата на липсите – заглаждане и полиране на кита. Кита е емулсионен тип , със съдържание на медецинска креда, чист пчелен восък, дамарова смола,глутиново лепило и венециански балсам “Маймери”.
– нанасяне на ретуш – ретушът беше направен с акварелни бои “Таленс”, и последващо прецизиране със силно обезмаслени маслени бои на фирмата “Маймери”.
– нанасяне на ново лаково покритие – лакът е от дамарова смола и терпентин, в съотношение 1:3, с добавка на 3% чист пчелен восък.

– подготовка на дверите за позлатяване. – беше направена подготовка за позлатявяне с нанасяне на послойно покритие на бял грунд върху резвата на дверите.
– цялостно позлатяване с 23 каратово злато по оригинална технология и полиране на високите части от резбата.- Нанесен е бял подготвителен грунд. Позлатяването е направено с полимент и 23 каратово листово злато на италианската фирма “Манети – Батилоро”. Позлатяването е полирано и покрито с защитен слой лак от паралоид и тоулол.

– нанасяне на защитен слой .- цялата повърхност е покрита с защитен слой лак от паралоид и тоулол.
– непрекъснато документиране на процесите по реставрацията.

11. Време на извършване на реставрацията – м. февруари 2009 г.

ИКОНОСТАСЕН КРЪСТ в храм „Св.Георги“- Созопол

РЕСТАВРАЦИОНЕН ПАСПОРТ
ЗА ПРОВЕДЕНАТА РЕСТАВРАЦИЯ НА
ИКОНОСТАСНИЯ КРЪСТ В ХРАМ СВ. ГЕОРГИ
В ГР. СОЗОПОЛ

1. Обект – иконостасен кръст с две китри от иконостаса на храм „Св. Георги” в гр. Созопол
2. Автор – неизвестен

3. Датировка – 19 в.

4. Размери – 175 / 175 см.
5. Собственост – храм „Св.Георги”- гр.Созопол

6. Инвентарен номер –

7. Материал и техника.

7.1. Основа – дървени дъски – 4 см. дебели- съединени с дибли в ширина. Направени са легла за Св.Разпятие и за четиримата евангелисти. Двете странични китри също имат легла.

7.2. Грунд – емулсионен, вероятно с участие на ленено масло, бял, равномерно нанесен.

7.3. Живопис – Живописта е изпълнене с яйчена темпера, пакрита с тътък лак, работено е с четка с детайлизиране на формите.

7.4. Лак – колофонов лак с органичен разтворител, равномерно нанесен, тънак.

8. Следи от предишна реставрация – резбата е покрита неколкократно с златен маслен бронз.

9. Състояние на произведението преди реставрация.

9.1. Основа –има едри деформации, страничните стени са повредени. На гърба на основата има едри следи и петна от течове.

9.2. Грунд – държи се добре за основата, има малки загуби, повтаря деформациите на основата.

9.3. Живопис –държи се за грунда, връзката между двата слоя също е слаба на места, по цялата повърхност има люпежи, има малки загуби, общо е замърсена, повтаря деформациите на основата.

9.4. Лак – замърсен, леко потъмнял от атмосферните условия, загубил своята прозрачност, скрива част от истинските естетически качества на живописта.

9.5. Резбата е боядисана с дебел слой златен бронз.

10. Консервационна и реставрационна намеса.

– първоначално фото и графично документиране.

– сухо почистване от прах и сажди от към лицето и гърба.- това беше направено много внимателно без да се нанасят нови повреди.

– кръста беше внимателно свален от венчилката.

– сваляне на всички горни слоеве над оригиналната дърворезба.- беше използвано смивка за блажна боя на основата на” сода каустик”.

– укрепване на резбата с разтвор на “Паралоид” .- на някои места резбата беше укрепена с органичен разтвор на „Паралоид”.

– обработване на резбата с “Дървомор”.- резбата , а така също и цялата повърхност на царските двери беше обработена с „Дървомор”.

– реставриране на конструктивни счупвания .-конструктивните счупваня бяха реставрирани и възстановени с лепилен състав от поливинилацетатно лепило и финни дървени трици.

– възстановявяне на липсващите елементи от кръста, китване и шлайфане.- бяха направени възстановки на липсващите елементи – декоративни листчета. Използвано е смес от епоксидна смола и фини дървени трици.

– реставрация на живописта – укрепване и почистване.- на местата на подкожушвания и лабилни участъци по грунда и живописта, беше направено укрепване с глутиново лепило – заешки туткал , цигарена хартия и термично приглаждане.

– максимално изтъняване на старото лаково покритие, чрез третиране със смеси от изопропанол и уайтспирит – Това беше направено с реставраторски разтвор от изопропанол на фирмата “Декстром” Италия и уайтспирит “Алексис” в различни съотношения, в зависимост от дебелината на слевете стар лак. Към сместа се добавяше няколко капки етилацетат. Работеше се много внимателно с тампони и последващо отнемане на стария лак.

– почистване на живописта – За почистване на живописта беше използуван уайтспирит от гореспоменатата марка и чист двойнорафиниран балсамов терпентин.

– полагане на кредов емулсионен кит на местата на липсите – заглаждане и полиране на кита. Кита е емулсионен тип , със съдържание на медецинска креда, чист пчелен восък, дамарова смола,глутиново лепило и венециански балсам “Маймери”.

– нанасяне на ретуш – ретушът беше направен с акварелни бои “Таленс”, и последващо прецизиране със силно обезмаслени маслени бои на фирмата “Маймери”.

– нанасяне на ново лаково покритие – лакът е от дамарова смола и терпентин, в съотношение 1:3, с добавка на 3% чист пчелен восък.

– подготовка на дверите за позлатяване. – беше направена подготовка за позлатявяне с нанасяне на послойно покритие на бял грунд върху резвата на дверите.

– цялостно позлатяване с 23 каратово злато по оригинална технология и полиране на високите части от резбата.- Нанесен е бял подготвителен грунд. Позлатяването е направено с полимент и 23 каратово листово злато на италианската фирма “Манети – Батилоро”. Позлатяването е полирано и покрито с защитен слой лак от паралоид и тоулол.

– нанасяне на защитен слой .- цялата повърхност е покрита с защитен слой лак от паралоид и тоулол.

– кръста беше върнат на венчилката и монтиран по същия начин.

– непрекъснато документиране на процесите по реставрацията.

11. Време на извършване на реставрацията – м. декември 2008 г.