LANDS Art studios извършва следните дейности за частни лица, фирми, религиозни храмове и обществени сдружения:

– реставрация на произведения на изкуството : картини, икони, художествени произведения върху хартия, произведения от дърво;
– подържане на колекции от произведения на изкуството с цялостни реставрационни решения;
– консултации за създаване на превантивни условия за съхранение на колекции от произведения на изкуството и обекти от недвижимото културно наследство;

– създаване на нови иконостаси и стенописна украса за новостроящи се храмове;
– направа на нови домашни иконостаси и олтарни икони;

– проектиране и изпълнение на цялостно художествено оформление на интериорна и екстериорна среда в частни и обществени сгради – произведения на изящното изкуство – картини, мозайки и други;

– направа на декоративни художествени предмети с утилитарна функция и бижута.