LANDS Art studios извършва следните дейности за частни лица, фирми, религиозни храмове и обществени сдружения:
  • реставрация на произведения на изкуството: картини, икони, художествени произведения върху хартия, произведения от дърво;
  • поддържане на колекции от произведения на изкуството с цялостни реставрационни решения;
  • консултации за създаване на превантивни условия за съхранение на колекции от произведения на изкуството и обекти от недвижимото културно наследство;
  • създаване на нови иконостаси и стенописна украса за новостроящи се храмове;
  • направа на нови домашни иконостаси и олтарни икони;
  • проектиране и изпълнение на цялостно художествено оформление на интериорна и екстериорна среда в частни и обществени сгради – произведения на изящното изкуство – картини, мозайки и други;
  • направа на декоративни художествени предмети с утилитарна функция и бижута.