ЗАПАДНАТА СТЕНА в храм “Св. Петка”- с. Войняговци – ПРЕДИ РЕСТАВРАЦИЯ