ЗАПАДНАТА СТЕНА в храм „Св. Петка“- с. Войняговци – ПРЕДИ РЕСТАВРАЦИЯ