ЗАПАДНАТА СТЕНА в храм Св. Петка- с. Войнеговци – СЛЕД РЕСТАВРАЦИЯ