СЕВЕРНА СТЕНА в храм „Св. ТЕОДОР-ТИРОН“ – с. Драгушиново – СЛЕД РЕСТАВРАЦИЯ