СТЕННА ЖИВОПИС къща на Маринкеви – Сливен
Стенописисна украса на таваните в интериора на Маринкевата къща в гр. Сливен

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА а състоянието на обекта

1. Описание на обекта – стенописната украса на таваните в двете стаи на ляво от входа и на тавана в коридора обхваща декоративни елементи, фризове, малки човешки фигурки и малки пейзажи. Вертикалните стени са с украса от декоративни рамки и малък орнамент в ъглите и за разлика от таваните не носят особена естетическа стойност.

2. Датировка – втората половина на 19 в.

3. Размери – общата площ на стенописите подлежащи на консервация и реставрация възлиза на 78 квадратни метра – както следва: Първа стая – 19,22 кв.м., Втора стая – 19,31 кв.м., Коридор – 27,35 кв.м., Фриз в коридора – 12,18 кв.м.

4. Авторство – неизвестно.

5. Техника и технология на изпълнение – основата е типичен „кара-таван“, стенописите са изпълнени върху варова мазилка с немного ситен пясък. Хастара е с голямо присъствие на стрита тухла , ситна слама и чоп. Рисувано е с четка с темперна и силно обезмаслена маслена боя, без допълнително фиксиране на живописния слой.

6. Следи от предишна реставрационна намеса – няма, с изключение на неколкократното пребоядисване на вертикалните стени.

7. Състояние на обекта – основата в двете стаи се държи за летвите , има напуквания произлезли от конструктивни причини. В коридора основата е в доста лошо състояние, има деформации и по-големи пукнатини. Състоянието на вертикалните стени е много лошо, мазилката е деструктирала в дълбочина и се разпрашава. Живописта добре се държи за основата в стаите, но в коридора връзката е почти загубена. Има люпежи и разпрашавания. Има загуби.

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ И ОПЕРАЦИИ за извършване на реставрацията.

1. Изграждане на скеле – без това да пречи на други дейности от ремонта на обекта.

2. Укрепване на всички люпежи, разпрашавания и всички нестабилни частици от живописта.

3. Цялостно възстановяване на връзката между живописта и основата.

4. Укрепване на основата на цялата площ на таваните, чрез подливане от горе. Укрепване на връзката на хастара с летвите на кара-тавана.

5. Подмяна на изгнили летви и греди / с помоща и при пълна координация със строителните дейности/.

6. Изравняване на нивата при пукнатините по цялата площ на таваните за реставрация.

7. Почистване на живописта с органични разтворители. Премахване на по- късни пластове боя.

8. Укрепване /фиксиране/ на живописта след направеното почистване, с лепилен фиксатор Примал – АС 33.

9. Привеждане на живописта в идеален естетически вид, с необходимите китвания, ретуш и възстановки.