Крепост Маркели – Карнобат

РЕСТАВРАЦИОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНАТА РЕСТАВРАЦИЯ НА ПЕТ СТЕНОПИСНИ ФРАГМЕНТА ОТ КРЕПОСТА „МАРКЕЛИ“ СОБСТВЕНОСТ НА
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. КАРНОБАТ

РЕСТАВРАЦИОНЕН ПАСПОРТ

– Обект – пет броя стенописни фрагменти от средновековна църква в крепоста „Маркели“ до гр. Карнобат.

– Размери – обща повърхност – 1,34 квадратни метра.

– Технология – варова мазилка: основа хастар, втори фин слой, темперна боя.

– Датировка – наблюдават се два слоя, като долния слой е вероятно от 12 в., а по- късния слой е от 14 в.

– реставрацията на обекта е извършена през месец Август 2007 г.