LANDS orthodox Art studio извършва следните дейности за религиозни храмове и организации, частни лица и обществени сдружения:

– създаване на нови иконостаси ;

– изписване на стенописи за новостроящи се храмове;
– направа на нови домашни иконостаси и олтарни икони;

Стефан и Любомира Стефанови ръководят LANDS Art studios, като до сега през двадесет годишното си развитие в професията имат цялостно създадени нови иконостаси , седем обекта със нова религиозна стенна живопис и множество отделни картини и икони изпълнени в темперна и маслена техника.