Икона „СВ. ПРОРОК ИЛИЯ“ от Клисура
ДОКУМЕНТАЦИЯ за проведената консервация и реставрация на икона „ВЪЗНЕСЕНИЕ НА СВ. ПРОРОК ИЛИЯ“ от храм „Св. Димитър – с. Клисура“

Реставратори: Любомира Р. Стефанова
Стефан И. Стефанов

1. Обект – икона.
2. Наименование – „ВЪЗНЕСЕНИЕ НА СВ. ПРОРОК ИЛИЯ“.
3. Автор – Захарий поп Радойков от Самоков.
4. Датировка – 1874 г.
5. Размери – 78 / 51,2 см.
6. Подпис – няма.
7. Собственост – храм „Св.Димитър“ – с. Клисура, Самоковска духовна околия.
8. Инвентарен номер –
9. Кратко описание – Иконата изобразява възнасящия се Св. Илия с колесница, пускащ дрехата си на Св.Елисей. В левия ъгъл е изобразин Св. Илия в пещерата.

10. Материал и техника.
10.1. Основа – дървен панел от 2 дъски, по предположение на реставраторите е иглолистен материал. По местата на стиковете има частично залепен черен памучен плат.
10.2. Грунд – емулсионен, полумаслен, бял, равномерно нанесен.
10.3. Позлата – направена на полимент. Тънко листово злато.
10.4. Живопис – яйчено темперни бои, работено е с четка по класическия принцип на възрожденската иконна живопис.
10.5. Лак – дебел лак с терпентинов разтворител.

11. Следи от предишна реставрация – фона зад конете и колесницата е бил поправян и преписван.

12. Състояние на произведението преди реставрация.
12.1. Основа – няма големи деформации, има спукване в панела, преминаващо през цялата височина. Няма следи от заразяване с инсекти. Няма нужда от укрепване в следствие на действието на инсекти.
12.2. Грунд – Не се държи за основата, почти по цялата повърхност има подкужушвания и сериозни люпежи. Има големи загуби почти навсякъде. Нуждае се от основно, много сериозно укрепване. Има загуби на грунд по фона, краката на конете, и много силно в долната част на иконата, също така по рамката и ъглите, и по ръбовете на панела.
12.3. Живопис и позлата – Не се държи добре за грунда. Има люпежи, общо е замърсена, Има сериозни загуби на местата на загуба на грунд. Има множество одрасквания, повтаря състоянието на основата и грунда.
12.4. Лак – замърсен, силно потъмнял от атмосферните условия, силно деструктирал, придобил жълт отенък, скрива естетическите качества на живописта.

13. Работна програма за извършване на реставрацията – Изпълнение на необходимите изследвания и документиране на първоначалното състояние на обекта и всички проведени реставрационни операции.
13.1. Реставриране на пукнатината между дъските;
13.2. Профилактично обмазване на основата с „Дървомор“;
13.3. Укрепване на живописта и грунда с глутиново лепило;
13.4. Усилено укрепване на податливи участъци от живописта;
13.5. Максимално изтъняване на стария потъмнял лак;
13.6. Почистване на живописта с използване на изопропилов алкохол и двойно рафиниран балсамов терпентин;
13.7. Привеждане на живописта в идеален естетически вид, необходимите китвания и ретуш;
13.8. Направа на възстановки на загубените части;
13.9. Нанасяне на ново лаково покритие от дамарова смола и балсамов терпентин с добавка на чист пчелен восък.
13.10. Направа на реставрационна документация.

14. Описание на проведената реставрация –
14.1. Профилактично обмазване на основата с „Дървомор“ – беше обмазана основата трикратно с органичен разтвор на „Дървомор“;
14.2. Укрепване на живописта и грунда с глутиново лепило – беше използуван 3,5% воден разтвор на желатин и японска хартия;
14.3. Укрепване на податливи участъци от живописта – използува но беше 4,5% воден разтвор на желатин, японска хартия и ефекта от повишаване на температурата;
14.4. Допълнително укрепване на грунда и живописта с по-висок процент глутиново лепило с добавка на поливинил ацетат.
14.5. Пропиване на дървесината със състав от восък и дамарова смола откъм гърба на иконата, чрез използване на температура.
14.6. Максимално изтъняване на стария потъмнял лак – това беше направено с реставраторски разтвор от изопропанол на фирмата „Декстром“ Италия и уайтспирит „Алексис“. Работеше се много внимателно с тампони и послидващо отнемане на стария лак.;
14.7. Почистване на живописта с използване на изопропилов алкохол и двойно рафиниран балсамов терпентин – живописта се почисти много внимателно с горната смес в различни съотношения;
14.8. Привеждане на живописта в идеален естетически вид, необходимите китвания и ретуш – направни бяха китове – емулсионен тип, със съдържание на медицинска креда, чист пчелен восък, дамарова смола, глутиново лепило и балсам „Маймери“;
14.9. Положи се ново позлатяване на местата на липси, използва се италианско листово злато, залепено с миксион.
14.10. Нанасяне на ретуш – с акварелни бои „Таеленс“, и последващо прецизиране със силно обезмаслени маслени бои „Маймери“, направени бяха пълни имитативни възстановки на местата на загубите;
14.11. Нанасяне на ново лаково покритие – от дамарова смола и балсамов терпентин в съотношение 1/3, с добавка на 3% чист пчелен восък.