Икона „ИСУС ХРИСТОС“ от Клисура

ДОКУМЕНТАЦИЯ за проведената консервация и реставрация на икона „Исус Христос“ от храм „Св. Димитър – с. Клисура

Реставратори: Любомира Р. Стефанова
Стефан И. Стефанов
Месец: Октомври 2007 – Февруари 2008 г.

1. Обект – икона.
2. Наименование – „Исус Христос“.
3. Автор – Захарий поп Радойков от Самоков.
4. Датировка – 1874.
5. Размери – 78 / 49 см.
6. Подпис – долу в дясно.
7. Собственост – храм „Св.Димитър“ – с. Клисура.
8. Инвентарен номер –
9. Кратко описание – Иконата изобразява Исус Христос благославящ с дясната си ръка и държащ свера и жезъл в лявата. Облечена в червен хитон. Нимба е покрит със сребърен обков. По своите художествено – естетически качества иконата се причислява към най-добрите образци от Самоковската художествена школа през нашето Възраждане.

10. Материал и техника.
10.1. Основа – дървен панел от 2 дъски, по предположение на реставраторите е иглолистен материал.
10.2. Грунд – емулсионен, полумаслен, бял, равномерно нанесен.
10.3. Позлата – направена на полимент. Тънко листово злато.
10.4. Живопис – яйчено темперни бои, работено е с четка по класическия принцип на възрожденската иконна живопис.
10.5. Лак – дебел лак с терпентинов разтворител.

12. Състояние на произведението преди реставрация.
12.1. Основа – няма големи деформации, има спукване в горната част на панела, минаващо през цялата икона, между стиковете на дъските. Няма следи от заразяване с инсекти. Няма нужда от укрепване в следствие на действието на инсекти.
12.2. Грунд – добре се държи за основата, с някои изключения в областа на нимба, няма големи загуби, нуждае се от укрепване, повтаря състоянието на основата. Има загуби по ъглите и по ръбовете на панела, също на местата на пирончетата за обкова.
12.3. Живопис и позлата – държи се за грунда, общо е много замърсена, няма големи загуби, има одрасквания, повтаря състоянието на основата и грунда.
12.4. Лак – замърсен, силно потъмнял от атмосферните условия, силно деструктирал, придобил жълт отенък, скрива естетическите качества на живописта.

13. Описание на проведената реставрация –
13.1. Реставриране на пукнатината между дъските – това беше направено с използуване на поливинилацетатно лепило „Мовелит СДМ5“, като бяха добавени 30% финни дървени трици;
13.2. Профилактично обмазване на основата с „Дървомор“ – беше обмазана основата трикратно с органичен разтвор на „Дървомор“;
13.3. Пропиване на дървесината със състав от восък и дамарова смола откъм гърба на иконата, чрез използване на температура;
13.4. Укрепване на живописта и грунда с глутиново лепило – беше използуван 3,5% воден разтвор на желатин и японска хартия;
13.5. Укрепване на податливи участъци от живописта – използува но беше 4,5% воден разтвор на желатин, японска хартия и ефекта от повишаване на температурата;
13.6. Максимално изтъняване на стария потъмнял лак – това беше направено с реставраторски разтвор от изопропанол на фирмата „Декстром“ Италия и уайтспирит „Алексис“. Работеше се много внимателно с тампони и послидващо отнемане на стария лак.;
13.7. Почистване на живописта с използване на изопропилов алкохол и двойно рафиниран балсамов терпентин – живописта се почисти много внимателно с горната смес в различни съотношения;
13.8. Привеждане на живописта в идеален естетически вид, необходимите китвания и ретуш – направни бяха китове – емулсионен тип, със съдържание на медицинска креда, чист пчелен восък, дамарова смола, глутиново лепило и балсам „Маймери“;
13.9. Положи се ново позлатяване на местата на липси, използва се италианско листово злато, залепено с миксион.
13.10. Нанасяне на ретуш – с акварелни бои „Таеленс“, и последващо прецизиране със силно обезмаслени маслени бои „Маймери“;
13.11. Нанасяне на ново лаково покритие – от дамарова смола и балсамов терпентин в съотношение 1/3, с добавка на 3% чист пчелен восък.