Икона „СВ. БОГОРОДИЦА“ от с. Докьовци, Трънска духовна околия
РЕСТАВРАЦИОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ИКОНА „СВ.БОГОРОДИЦА“ от с.Докьовци, Трънска духовна околия

1. Обект – икона.
2. Наименование – „Св.Богородица“.
3. Автор – неизвестен.
4. Датировка – 1886.
5. Размери – 82 / 56 см.
6. Датировка – долу в дясно.
8. Инвентарен номер –
9. Кратко описание – Иконата изобразява Св. Богородица с малкия Исус Христос в лявата си ръка. Облечена в син хитон и червен мафорий. Нимбовете на Св. Богородица и малкия Исус, а така също и ръцете са позлатени. По своите художествено – естетически качества иконата се причислява към добрите образци от нашето Възраждане.

10. Материал и техника.
10.1. Основа – дървен панел от 2 дъски, по предположение на реставраторите е иглолистен материал.
10.2. Грунд – емулсионен, полумаслен, бял, равномерно нанесен.
10.3. Позлата – направена на полимент. Тънко листово злато.
10.4. Живопис – яйчено темперни бои, работено е с четка по класическия принцип на възрожденската иконна живопис.
10.5. Лак – дебел лак с терпентинов разтворител.

11. Следи от предишна реставрация – няма.

12. Състояние на произведението преди реставрация.
12.1. Основа – няма големи деформации, има спукване в горната част на панела. Няма следи от заразяване с инсекти. Няма нужда от укрепване в следствие на действието на инсекти.
12.2. Грунд – Не се държи за основата, с някои изключения. Има големи загуби, нуждае се от укрепване, повтаря състоянието на основата. Има загуби до около една пета в долната част.
12.3. Живопис и позлата – държи се за грунда, общо е много замърсена, има големи загуби, има одрасквания, повтаря състоянието на основата и грунда.
12.4. Лак – замърсен, силно потъмнял от атмосферните условия, силно деструктирал, придобил жълт отенък, скрива естетическите качества на живописта.

13. Работна програма за извършване на реставрацията – Изпълнение на необходимите изследвания и документиране на първоначалното състояние на обекта и всички проведени реставрационни операции.
13.1. Реставриране на пукнатината между дъските;
13.2. Профилактично обмазване на основата с „Дървомор“;
13.3. Укрепване на живописта и грунда с глутиново лепило;
13.4. Укрепване на податливи участъци от живописта;
13.5. Максимално изтъняване на стария потъмнял лак;
13.6. Почистване на живописта с използване на изопропилов алкохол и двойно рафиниран балсамов терпентин;
13.7. Привеждане на живописта в идеален естетически вид, необходимите китвания и ретуш;
13.8. Нанасяне на ново лаково покритие от дамарова смола и балсамов терпентин с добавка на чист пчелен восък.
13.9. Направа на реставрационна документация.

14. Описание на проведената реставрация –
14.1. Реставриране на пукнатината между дъските – това беше направено с използуване на поливинилацетатно лепило „Мовелит СДМ5“, като бяха добавени 30% финни дървени трици;
14.2. Профилактично обмазване на основата с „Дървомор“ – беше обмазана основата трикратно с органичен разтвор на „Дървомор“;
14.3. Укрепване на живописта и грунда с глутиново лепило – беше използуван 3,5% воден разтвор на желатин и японска хартия;
14.4. Укрепване на податливи участъци от живописта – използува но беше 4,5% воден разтвор на желатин, японска хартия и ефекта от повишаване на температурата;
14.5. Максимално изтъняване на стария потъмнял лак – това беше направено с реставраторски разтвор от изопропанол на фирмата „Декстром“ Италия и уайтспирит „Алексис“. Работеше се много внимателно с тампони и послидващо отнемане на стария лак.;
14.6. Почистване на живописта с използване на изопропилов алкохол и двойно рафиниран балсамов терпентин – живописта се почисти много внимателно с горната смес в различни съотношения;
14.7. Привеждане на живописта в идеален естетически вид, необходимите китвания и ретуш – направни бяха китове – емулсионен тип, със съдържание на медицинска креда, чист пчелен восък,дамарова смола, глутиново лепило и балсам „Маймери“;
14.8. Направени бяха възстановки на липсващите части, максимално имитативно.
14.9. Нанасяне на ретуш – с акварелни бои „Таеленс“, и последващо прецизиране със силно обезмаслени маслени бои „Маймери“;
14.10. Нанасяне на ново лаково покритие – от дамарова смола и балсамов терпентин в съотношение 1/3, с добавка на 3% чист пчелен восък.