КАВАЛЕТНА МАСЛЕНА ЖИВОПИС Храм Св. Седмочисленици – София
КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ИКОНИТЕ ОТ ИКОНОСТСА В Ц. “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” – ГР. СОФИЯ – 2002

1. Описание – Всички икони прилежащи към иконостаса в храма “Св. Седмочисленици” са изпълнени в маслена техника и по стилови особености се отнасят към едни от най-интересните и добри образци на нашата класическа живопис. Подписани са от едни от най-добрите български майстори живописци от началото на века. Автор на повечето от иконите е Стефан Иванов – централни икони на главния иконостас: Св. Богородица, Исус Христос, Св. Йоан Кръстител – рисувани 1902 г. с размери 175/65 см.; централни икони на страничните иконостаси: Св. Георги, Възнесение, Въведение Богородично, Възкресение, Успение Богородично, Св. Петка, а също и композициите на страничните иконостаси горе – Св. Троица и Възнесение с размери 50/40 см. Друг автор е Антон Митов с иконите: Св. Арх. Михаил, Св. Николай, Св. Стефан, Св. Цар Борис подписани и датирани от 1903 г. с размери 160/50 с арковидни завършвания горе. Петър Иванов – Кръщение Христово от 1904 г. с размер 145/80 см. Иконите от целия апостолски ред нямат подписи.
Всичко иконостаса носи: 16 бр. царски икони, 8 бр. кръгли икони с изображения на апостоли, 4 бр. арковидни с апостоли, и 7 бр. композиции, принадлежащи към празничния ред.

2. Техника и технология на изпълнение на иконите от иконостаса – Целия апостолски ред и по-голямата част от изброените икони са на дъска със залепено платно и грунд, върху който живописта е изпълнена в маслена техника. От големите икони на долния ред централните икони на Св. Богородица и Христос са изпълнени на платно изпънато на подрамка. Живописта при всички икони е тънка с меки преливи, без релефни натрупвания и груби мазки. Върху всички икони е нанесено лаково покритие.

3. Състояние на иконите – Повечето от иконите са със запазен живописен слой, който обаче поради физичните деструкции и механични повреди, които основите са претърпели /спуквания на дъските, отпускания на платната и подкужушвания на грунда/ се нуждае от цялостно основно укрепване. Освен това почти всички от произведенията са силно потъмнели до степен почти на изгубване на видимостта на живописното произведение. Тези потъмнявания са причинени главно от деструкциите на лаковото покритие, както и от натрупването на повърхностни замърсявания, независимо от това, че впоследствие иконите са били поставени зад стъкло.

4. Проведена реставрация на иконите:
– демонтиране от иконостаса;
– реставриране на конструктивни счупвания с използване на дървени укрепващи устройства /лястовичи опашки и планки/;
– укрепване на основата с консолидиращ разтвор на „Паралоид“;
– укрепване на живописта с използване на глутиново лепило и восъчно-дамарова смес;
– дублиране на платната на нова основа;
– максимално изтъняване на старото лаково покритие , чрез третиране със смеси от изопропанол и уайтспирит и почистване на живописта;
– нанасяне на реставраторски кит и ретуш;
– нанасяне на ново покритие от дамаров мат лак;
– монтиране на иконите на местата им в иконостаса;
– поставяне на предпазни стъкла с рамки на иконите, които нямат такива.