Картината “Селянка” – автор Стефан Баджов

Реставрация на картината “Селянка” – автор Стефан Баджов