Картината „Селянка“ – автор Стефан Баджов

Реставрация на картината „Селянка“ – автор Стефан Баджов