Картината „Портрет на мъж“ – автор Иван Мърквичка

Реставрация на картината „Портрет на мъж“ – автор Иван Мърквичка