Картината “Портрет на мъж” – автор Иван Мърквичка

Реставрация на картината “Портрет на мъж” – автор Иван Мърквичка