Картината “Италианска циганка” – автор Антон Митов