Картината „Италианска циганка“ – автор Антон Митов