Картината „Автопортрет“ – автор Никола Маринов

Реставрация на картината „Автопортрет“ – автор Никола Маринов