Картината “Автопортрет” – автор Никола Маринов

Реставрация на картината “Автопортрет” – автор Никола Маринов