Галерия Витоша

С галерия Витоша сме работили от 1995 г. до края на съществуването и. Галерията беше една от на й-престижните през деветдесетте години . През тоз своеобразен център на българското класическо изобразително изкуство са преминали творби на такива автори като : Владимир Димитров – Майстора, Златьо Бояджиев, Цанко Лавренов , Генко Генков, Димитър Казаков , като много от тях са били и в нашето ателие за реставрация.