ИКОНОСТАС в Храм Св. Петър и Павел – София

РЕСТАВРАЦИЯ НА ЦАРСКИТЕ ДВЕРИ В ХРАМ „СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ В гр. СОФИЯ

Царските двери бяха: почистени; премахнати бяха късни наслоявания от алкиден бронз; бяха грундирани; след това беше направено ново позлатяване.
Иконите на царските двери бяха нарисувани отново в стил съответстващ на резбата.