ИКОНОСТАС в Храм Св. Йоан Богослов – Карнобат
реставрация на иконостаса в храм „св.Йоан Богослов“ в гр. Карнобат

КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА ОБЕКТА

Църквата “Св. Йоан богослов” в гр. Карнобат е строена през 1879-1880 г. Осветена е през 1882 г. от митрополит Серафим. Строител на църквата е майстор Генчо Кънев /Големия/ от село Генчовци, Тревненско. Главния иконостас на църквата “Св. Йоан Богослов” е изработен от група дебърски резбари от рода Филиповци под ръководството на Йосиф Филипов и с участието на брат му Иван Филипов, произлизащи от с. Осой, Дебърско. Според данните в книгата “Български възрожденски майстори” с. 284, иконостасът е рязан след 1888 г. В композиционно отношение иконостаса е разделен на три части – централна част – с размери 7,6 х 11 м. / с кръста и венчилката/; северна част – с размери 5,7 х 9 м.; южна част – с размери 5,7 х 9 м. Иконостаса е изграден по класическата схема. Има дебели носещи греди, на който са монтирани дървени носещи табли. Върху тях са монтирани ажурни резбовани орнаменти. Декоративно-пластичната украса е изработена със завидно майсторство в духа на Дебърската резбарска школа. Дълбочината на пластиката, достига до 10 см. дълбочина. Някои орнаменти имат перфектна релефна форма, граничеща със скулптурата. За да се постигне този ефект, талпите за резбата са специално долепвани във височина. За целта е използван качествен туткал. Дървения материал е широколистен тип. При направените изследвания, по вида на нишките, порите и микрофибрите беше установено, че това е орех. Цялата повърхност е лакирана с колофонов лак.

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА ПРЕДИ РЕСТАВРАЦИЯ

В конструктивно отношение иконостаса е в общо добро състояние. Резбованите елементи и детайли, не са сериозно повредени. Има някои липсващи дърворезбени орнаменти, детайли и счупвания.
В горните части има много големи замърсявания от прах и сажди , силно замърсяване, повърхностни наслоявания на сажди, следи от свещи и други. Цялостно иконостаса не е нападнат сериозно от инсектициди, с някои изключения в подиконните пана на царските икони. Цялата повърхност на иконостаса е замърсена. Лакът е силно потъмнял, придобил е черен отенък и много сериозно намалява естетическите качества на паметника. Част от резбата е била реставрирана професионално преди доста години.

ПРОВЕДЕНИ РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

– сухо почистване от прах и сажди – то беше извършено с помоща на прахосмучещи машини и четки, много внимателно, без да се нанасят нови повреди на детайлите;
– почистване на повърхноста от различни органични замърсявания: восък, замърсявания и др – това беше направено с помоща на памучни тампони с балсамов терпентин, етилов алкохол , а където беше необходимо и механично със скалпел;
– премахване на стария потъмнял лак от цялата резбована повърхност – беше използван разтворител в състав: 70% лабораторен тоулол, 25% чист ацетон и 5% изопропилов алкохол с няколко капки етилацетат за емулгатор на разтворителите./При направените многобройни проби и изследвания, най-добри резултати се получиха при гореспоменатаия състав/. Използваха се меки четки с които се нанасяше гореспоменатия разтвор. След размекването на лака той се отстраняваше с меки памучни тампони и кърпи. Работеше се внимателно, като се целеше лака да бъде отстранен максимално и дървото почистено в неговия оригинален – естествен цвят. В дълбоките части се използуваха и специални дървени скалпели, с помоща на които се премахваше размекнатия лак;
– обработване на носещата конструкция и табли с “Дървомор” – дървената конструкция беше обработена с “Дървомор” профилактично, чрез обмазване;
– обработване на ажурната резба с “Дървомор” – ажурната резба беше обработена с “Дървомор” профилактично, главно чрез инжектиране в излетните отверстия на дървоядите, многократно, до като дървото престане да “пие”;
– възстановявания на дребните конструктивни счупвания по детайлите – конструктивните счупвания бяха реставрирани с използване на поливинилацетатно лепило “Мовелит” и кит от това лепило и дървени трици и след това шлайфани и много добре интегрирани в общия тон на дървото.;
– бяха направени възстановки на липсващи части от някои детайли от художник – резбар – някои липсващи части: част от седемсвещника, части от решетачния орнамент, част от класовете и др. Бяха направени от орех в същия стил на рязане и естетическо въздействие.;
– почистване на старо почистените части -реставрираните вече части бяха наново почистени от прах и други замърсявания с вода и 5 % етилов спирт.
– нанасяне на защитен слой – беше нанесен на цялата резбована повърхност на иконостаса защитен слой в състав 15 % “Паралоид Б 72” разтворен в тоулол, с 10 % чист пчелен восък, изключително устойчив, като целта беше да проникне на микрони в дървото. Целта е общо повърхностно укрепване и защита.

РЕСТАВРАТОРИ: СТЕФАН и ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВИ 2005г.