ИКОНОСТАС в Храм Св. Димитър – Клисура

ИКОНОСТАС В ХРАМ СВ. ДИМИТЪР – С. КЛИСУРА

1. ОПИСАНИЕ – В композиционно отношение иконостаса в църквата Св.Димитър е реализиран в един план – с размери 5,9 х 3,3м. / беэ кръста / и праволинейна квадратура около 19,47 кв.м. . В долната част на иконостаса има три входни отвора – за царските двери и два странични отвора в предпоследните иконни полета. Долната половина е съставена от 6 вертикални иконни полета с 8 царски икони /като две са на страничните врати / . Хоризонталното разпределение се състои от пет декоративни пояса : цокълен пояс, пояс на царските икони, фриз, пояс на апостолските икони – които са 18 на брой и фронтон с кръст.
– Иконостаса има красиви царски двери – с размери 131/88 см.и красив кръст с живопис – с размери 100/80 см.

2.СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА ПРЕДИ РЕСТАВРАЦИЯ –
В конструктивно отношение иконостаса е в общо стабилно състояние. Цялата повърхност е покрита със стар златен бронз. В горните части има много големи замърсявания от прах и сажди , силно замърсяване, повърхностни наслоявания на сажди, следи от свещи и други . Цялостно иконостаса е нападнат сериозно от инсекти, с някои изключения в горните части. Нападнат е от дървояди и механичната здравина е нарушена. Има нужда от основно укрепване. Цялата повърхност на иконостаса е замърсена и сериозно намалява естетическите качества на иконостаса.

3. ПРОВЕДЕНИ РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ
– първоначално фото и графично документиране.
– почистване на повърхноста от различни органични замърсявания: восък, замърсявания и др.;
– сваляне на старите бронзови покрития до дървото
– обработване на носещата конструкция и таблите с “Дървомор”
– възстановявания на конструктивни счупвания по детайлите и липсващите елементи
– основно укрепване и заздравяване на структурата на дървото.
– нанасяне на нов прозрачен цветови слой
– позлатяване на декоративните листчета.
– нанасяне на защитен слой