Любомира Стефанова

Родена на 26.09.1969 г. в гр. Смолян.
През 1988г. завършва Художествената гимназия за изящни изкуства “Цанко Лавренов” гр. Пловдив.
През 1995 г. завършва Националната Художествена Академия в гр.София, специалност “Консервация и реставрация” при проф. Л. Прашков
От 1996 до 1997г. работи като реставратор в Музея за История на София, а от 1998 до 1999 г, – като инспектор по опазване паметниците на културата в Националния Институт за паметниците на Културата, гр. София
От 2000 г. упражнява свободно професията на реставратор на кавалетна и монументална живопис от Средновековието и Възраждането.

Стефан Стефанов

Роден на 27.10.1965 г. в гр. София.
През1984г. завършва Художествената гимназия за изящни изкуства “Илия Петров” гр. София.
През 1991г. завършва Националната Художествена Академия в гр. София, специалност “Консервация и реставрация” при проф. Л. Прашков
От 1993 до1998 г. работи като реставратор в Националната Художествена Галерия. гр. София .
След това упражнява свободно професията на реставратор на кавалетна и монументална живопис – произведения на маслената и темперната техника.

Любомира Стефанова и Стефан Стефанов работят в църквата “Св.Харалампи„ – гр . Септември, Пазарджишко; църквата ”Св.Неделя” – гр. София, извършват реставрация на възрожденска стенопис в гр. Карлово; реставрация на централния иконостас в църквата ”Св.Седмочисленици” – гр.София; реставрация на възрожденска стенопис в гр. Сливен; реставрация на стенописите в купола, иконостаса и иконите на църквата ”Св.Йоан Богослов” – гр. Карнобат.
През 2008 г. реставрират иконите и иконостаса на храм „Св.Теодор – Стратилат” – с. Подвис – Бургаско.
През 2009 г. реставрират иконите и иконостаса на митрополитския храм „Св.Димитър” – гр.Сливен.
През 2010 г. реставрират иконите и иконостаса на храм „Св.Николай” – с. Челопеч.
През 2011 г. реставрират иконостаса на храм „Св. Николай” – с. Клисура – Самоковско; реставрират стенописи в храм „Св. Харалампий” – с. Горни Богров и храм „Св. Теодор – Тирон” – с. Драгушиново.

Реализират проектите си по изписване на стенописите и иконите за новопостроени православни храмове в страната: в църквите „Св. Мина” – гр. Чепеларе; ”Св. Теодор Стратилат” – с. Подвис, Бургаско; ”Св.Николай” – гр. Нови Искър, Софийска област; „Св. Св. Кирил и Методий” /параклис/ в гр. София, храм ”Св. Св. Петър и Павел” – с. Царичина, Софийско .
От 1997 до 2008 г., проектират и реализират петнадесет мозаични композиции, подова мозайка и стенописно пано в енотеката и в дворните пространства на винарска изба ”Старата изба” с. Първенец, Пловдивско със сюжети, вдъхновени от античната митология.
Реализират множество проекти за реставрацията на кавалетни живописни произведения от фондовете на държавни музеи и частни колекци. Участват редовно в организираните от АРБ – изложби и конференции „Форум Реставрация“

Осъществяват изложби в градовете:
Осло – Норвегия; Херцберг – Германия; Вилньов-Франция
Имат произведения в частни колекции в страната и чужбина.

През 2006 провеждат курс по иконопис в манастира „Св. Благовещение” – Манданичи, о-в Сицилия.

Имат публикации на доклади от научни конференции във вестниците „Арх и Арт” – на Съюза на Българските Архитекти и „Църковен вестник” на Българската Православна Църква

Членове са на: БНК на ICOMOS; Съюза на Българските Художници; Асоциацията на Реставраторите в България

Регистрирани са като професионални реставратори на художествени произведения от Министерство на Културата.