Консервация и реставрация на СТЕННА ЖИВОПИС Храм Св. Харалампий – Горни Богров

РЕСТАВРАЦИОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА СТЕНОПИСИТЕ НА СЕВЕРНАТА СТЕНА В ХРАМ “СВ. ХАРАЛАМПИЙ” – С. ГОРНИ БОГРОВ

От

СТЕФАН ИЛИЕВ СТЕФАНОВ

2011 г.

Сведения за Горни Богров като праисторическо селище има още от преди 3000 г. преди нашата ера. По късно от времето на кръстоносните походи има оставен камък в близкия манастир „Св.Георги”, който е известен като „растящия камък”. Във двора на църквата „Св.Харалампий” са погребани руски офицери и войници , загинали при битките за освобождаването но София през 1877 г.

Църквата “Св. Харалампий” в с. Горни Богров е строена през 1881 г. от майстор Ганчо от с. Смолско . Това е масивна , еднокорабна, едноапсидна постройка с полуцилендрично засводяване. Строена е от камък и има двускатен покрив с турски керемиди, без купол. Камбанарията е извън църквата. Стените са дебели около 1,2 м. Градежа е каменен с хоросанова спойка. Сводестия таван също е изграден от камък, като между градежа и турските керемиди има слой от дървени въглища и пръст. Осветена е от Софийски Митрополит Мелетий през 1882 г.

Всичките стени са със стенописи, създадени през 1883 – 1884 г.

Основа на стенописите са дебелите – 1,2 м. каменни стени на храма. Мазилките са от варов хоросан с добавка на чоп в горния слой. Изпълнени са по традиционната схема – с хастар и фин горен слой. Работено е с темперна боя в стила на късно възрожденската живопис от втората половина на 19 век. Ще се направят изследвания за състава на мазилката и боите, което ще бъде направено преди започване на оперативната работа по реставрацията.

Мазилките са здрави , но на места има пукнатини, появили се още при изсъхването на мазилките, и по-късно от някои конструктивни проблеми. На места има малки джобове между основата и мазилковия грунд. Живописният слой е деструктирал и се нуждае от общо цялостно укрепване. Има люпежи и финна мрежа от пукнатини, особено над апсидата и балкона. Големи загуби има на композицията – „ Предание Юдово”, на 80 % . На места има и силно разпрашаване – в лявата част на композицията „Полагане в гроба” и по средата на „Вход в Ерусалим”. Общо цялостно стенописите са замърсени от прах и сажди от свещите. Особено лабилен е свързвателя на синята боя, която е използвана във фона на композициите. Загубите на живопис и деструкция на мазилковия грунд са в районите на долната част на сводестия таван – там където започва свода . Това са повреди от стари течове и проникнала влага от към покрива – преди последния ремонт на покривната конструкция.

Реставрационните работи са одобрени и съгласувани от НИНКН с писмо № 33-00-0207/05.07.2011 на МК . Те обхващат следните проведени дейности.

ПРОВЕДЕНИ РЕСТАВРАЦИОННИТЕ РАБОТИ

1 Първоначално почистване на повърхността от паяжини и едри сажди. Това беше извършено изключително внимателно с много меки и финни четки , с минимален контакт с оригиналната живопис.

2. Укрепването на връзката между живописния слой и мазилковия грунд и спиране разпрашаването на боите се извърши чрез вкарване на свързващ полимерен разтвор на водна основа. Беше използуван PRIMAL AC 339 в 3 % и 5 % концентрация, като на местата, където е възможно се обмазва, а на другите укрепващия разтвор бе впръскван. На някои места бе увеличен броя на обмазванията или концентрацията на разтвора.

3. Подливане и заздравяване на връзката на мазилковия грунд с основата /зида/. Използва се използува варово-лепилен разтвор от чиста вар и поливинил-ацетатно лепило „МOWELITE”.

4.Почистване на живописта. След укрепването на живописната повърхност и изсъхването и , беше почистена чрез използване на смес от уайтспирит с няколко капки етилов алкохол. Също бяха използвани въглехидратни пасти от рода на глебните гуми, а където бе необходимо и чрез използуване на неутрални сапунати и дестилирана вода.

5. Направа на китове. Бяха направени китове от чиста гасена вар и много финно пресят пясък с добавка на поливинилацетатно лепило “MOWELITE”. Бяха добре уплътнявани и изгладени с максимално доближаване до оригиналната мазилка.

6. Изпълнение на реставраторски ретуш и общо колоритно реинтегриране на живописта. Ретушите бяха изпълнени с пигменти и полимерен свързвател – воден разтвор на PRIMAL AC 339. Работи се имитативно с четка, като се гони максималното реинтегриране на живописта и възвръщане на първоначалното естетическо въздействие на украсата.

7. Всички по-горе изброени видове работа, както и първоначалното състояние на обекта бяха писмено и фото документирани .