http://www.arbbg.org
Асоциация на реставраторите в България

http://groups.yahoo.com/group/restavratoribg/
Дискусионната група на българските реставратори в Yahoo! Текуща информация, файлове, снимки и други полезни неща.

http://www.sbhart.com/
Съюз на българските художници (СБХ)

http://www.ecco-eu.org/
Е.К.К.О. (Европейска конфедерация на организациите на реставратори)

http://www.icomos.org/
ИКОМОС (Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места)

http://www.icomos-bg.org
Български национален комитет на ИКОМОС

http://www.bg-patriarshia.bg
Официален сайт на Св. Синод на Българската Православна Църква – Българска Патриаршия

http://www.values-gallery.com
Галерия „Ценности“