ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

РЕСТАВРАЦИОННА  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
ПРОВЕДЕНАТА  РЕСТАВРАЦИЯ НА ПЕТ СТЕНОПИСНИ ФРАГМЕНТА
ОТ КРЕПОСТА “МАРКЕЛИ”  СОБСТВЕНОСТ  НА
ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ  -  ГР. КАРНОБАТ

РЕСТАВРАЦИОНЕН   ПАСПОРТ

-    Обект – пет   броя  стенописни фрагменти от  средновековна църква в крепоста “Маркели” до гр. Карнобат .

-    Размери – обща повърхност – 1,34 квадратни метра

-    Технология –   варова мазилка  :  основа хастар , втори фин слой ,  темперна боя

-    Датировка –  наблюдават се два слоя, като долния слой е вероятно от 12 в. , а  по- късния слой е  от 14 в..

-    реставрацията на обекта е извършена през месец Август  2007 г.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia