ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

СТЕННА ЖИВОПИС къща на Маринкеви - Сливен

Стенописисна украса на таваните в интериора на Маринкевата къща в гр. Сливен

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА а състоянието на обекта

1.    Описание на обекта – стенописната украса на таваните в двете стаи на ляво от входа  и на тавана в коридора обхваща декоративни елементи, фризове , малки човешки фигурки и малки пейзажи. Вертикалните стени са с украса от декоративни рамки и малък орнамент в ъглите и за разлика от таваните не носят особена естетическа стойност.


2.    Датировка -  втората половина на 19 в.


3.    Размери – общата площ на стенописите подлежащи на консервация и реставрация възлиза  на 78 квадратни метра – както следва : Първа стая – 19,22 кв.м. , Втора стая – 19,31 кв.м. , Коридор – 27,35 кв.м. , Фриз в коридора – 12,18 кв.м.


4.    Авторство – неизвестно.


5.    Техника и технология на изпълнение –  основата е типичен “кара-таван”, стенописите са изпълнени върху варова мазилка с немного ситен пясък. Хастара е с голямо присъствие на стрита тухла , ситна слама и чоп.  Рисувано е с четка с темперна и силно обезмаслена маслена боя, без допълнително фиксиране на живописния слой.

6.    Следи от предишна реставрационна намеса – няма, с изключение на неколкократното пребоядисване на вертикалните стени.7.    Състояние на обекта – основата в двете стаи се държи за летвите , има напуквания произлезли от конструктивни причини.  В коридора основата е в доста лошо състояние,  има деформации и по-големи пукнатини.  Състоянието на вертикалните стени е много лошо, мазилката е деструктирала  в дълбочина  и се разпрашава. Живописта добре се държи за основата в стаите, но в коридора връзката е почти загубена. Има люпежи и разпрашавания. Има загуби.

ПРОВЕДЕНИ  ДЕЙНОСТИ  И ОПЕРАЦИИ   за извършване на реставрацията


1.    Изграждане на скеле – без това да пречи на други дейности от ремонта на обекта.

2.    Укрепване на всички люпежи, разпрашавания и всички нестабилни частици от живописта.


3.    Цялостно възстановяване на връзката между живописта и основата.

4.    Укрепване на основата на цялата площ на таваните, чрез подливане от горе. Укрепване на връзката на хастара с летвите на кара-тавана.

5.    Подмяна на изгнили летви и греди / с помоща и при пълна координация със строителните дейности/.

6.    Изравняване на нивата при пукнатините по цялата площ на таваните за реставрация.

7.    Почистване на живописта с органични разтворители.  Премахване на по- късни пластове боя.

8.    Укрепване /фиксиране/ на живописта след направеното почистване, с лепилен фиксатор Примал – АС 33.

9.    Привеждане на живописта в идеален естетически вид, с необходимите китвания, ретуш и възстановки.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia