ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНАТА

РЕСТАВРАЦИЯ НА  ИКОНИТЕ В ХРАМ “СВ. ДИМИТЪР” 

ГР. СЛИВЕН От СТЕФАН  ИЛИЕВ  СТЕФАНОВ  и ЛЮБОМИРА РАНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
2009 г.

1. ОПИСАНИЕ  -  Всички икони прилежащи към иконостаса в храма “Св. Димитър” са изпълнени в темперно - яйчено техника и по стилови особености се отнасят към  най-добрите образци на българска възрожденска  живопис от средата на 19 в.  След реставрацията беше несъмнено доказано , че автор на иконите е тревненския иконописец Йоаникий Папавитанов,като на шест царски икони има негови подписи и ктиторски надписи с годината и месеца на създаване на иконата.
Царските икони са 12 бр ., а именно :
 - “Исус Христос”     , “ Св. Богородица ”   , “Св. Йоан Кръстител”, “Св.Св.Три Светители”, “Св. Георги” , “Св.Димитър”, „Св.Николай”,”Св.Теодор - Тирон”,”Ангелски Сбор”и „Св.Мойсей” – с размери 135/95 см. ; и “Иисус Христос – Добър Пастир”, и “Св.Архангел Михаил” на дяконските двери .
 
2. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ  - Всички икони от царския ред и тези на вратите са на дъска .  Имат позлатяване, което обхваща само нимбовете и части от дрехите.  Имат добре направени обкови на местата на нимбовете и ръцете.  Имат красиви шарки и декоративни орнаменти , характерни за иконите от Възраждането. Живописта е изпълнена с темперно – яйчена техника, защитени са с лак. Почти всички икони имат сребърни обкови, поставяне по-късно, те носят дата 1866 г. Царските двери и кръста са позлатени с листво злато залепено на полимент.

3.  СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНИТЕ– Иконите са със общо запазен живописен слой, който обаче поради физичните деструкции и механични повреди, които основите са претърпели  се нуждае от укрепване. Нямат големи  загуби на живопис. Силно са нападнати от дървояди. Основите са проядени и имат загуби по ъглите и краищата на страните.
  Почти всички от произведенията са потъмнели и пожълтели от високата температура по време на пожара през 1971 г. Също така са прелакирани няколкократно  с различни лакове и имат типичните повреди от деструкциите на лаковото покритие, както и от натрупването на повърхностни замърсявания.
  Гърбовете са грундирани с грунд , който е изветрял и не изпълнява функцията си на защитен слой.
  Преди поставянето на обковите иконите са били поправяни с маслена боя, като почти всички са с преписани фонове и терени, а на иконата „Св.Димитър са преписани главата/като е обърната на другата страна/ и ръцете под обковите. Всички ктиторски надписи и подписите на художника са замазани.


4.  ОПИСАНИЕ  НА  ПРОВЕДЕНАТА  РЕСТАВРАЦИОННА  НАМЕСА

-    демонтиране от иконостаса – бяха демонтирани закрепващите гвоздеи  и иконите бяха внимателно свалени от местата си в иконостаса.
-    реставриране на конструктивни счупвания и липси на дървените основи  - Някои от дървените основи бяха стабилизирани с помощта на дървени вставки поставени в стиковете между съставните дъски. Беше  използвано лепило на поливинилацетатна основа “Мовелит СДМ5” /винилацетатна кополимерна дисперсия/, по дължина на иконата, с помощта на стеги, като към лепилото беше добавено  30% дървено брашно.  След това всички празнини бяха запълнени с реставраторски кит в състав епоксидна смола и дървени трици- тониран в същия цвят.  Със същия кит бяха направени и възстановките на липсващи части по ъглите и краищата на страните на основите.
-    обработнване на дървените основи с “Дървомор” – бяха обмазани няколкократно с Дървомор.
-    укрепване на живописта с използване на глутиново лепило – на местата на подкожушвания и лабилни участъци по грунда и живописта, беше  направено укрепване с глутиново лепило – заешки туткал , цигарена хартия и термично приглаждане. Особено внимание беше обърнато на укрепването на малките икони от празничния ред.
-    укрепване на основите с восъчно-дамарова смес –
целите дъски бяха пропити със състав от чист пчелен восък и 30 % дамарова смола. Това ставаше много бавно , с постепенно загрявяне на дървото и многократно нанасяне на загрятата  смес върху гърба на иконата и по щорцовите страни , а на местата на много разрушена дървесина и откъм лицето.
-  максимално изтъняване на старото лаково покритие, чрез третиране със смеси от изопропанол и уайтспирит – Това беше направено с реставраторски разтвор от изопропанол на фирмата “Декстром” Италия и уайтспирит “Алексис” в различни съотношения, в зависимост от дебелината на слевете стар лак. Към сместа се  добавяше няколко капки етилацетат. Работеше се много внимателно с тампони и последващо отнемане на стария лак.
- почистване на живописта - За почистване на живописта беше  използван уайтспирит от гореспоменатата марка и чист двойнорафиниран балсамов терпентин. 
- премахване на по-късните преписи -   Това беше направено главно механично с помощта на остър скалпел и увеличителна лупа. Също беше използван разтвор  чист медицински терпентин и  изопропанол в различни съотношения, в зависимост от дебелината на масления слой. Работеше се много внимателно с тампони и последващо отнемане на горележащия слой.
- премахване на късните бронзови преписи по дверите и кръста      -  тези преписи бяха премахнати с помощта на различни разтвори  с различно химическо въздействие , а така също и чрез механично третиране със скалпели.      
         
- полагане на кредов емулсионен кит на местата на липсите - заглаждане и полиране на кита. Кита е  емулсионен тип , със съдържание на медицинска креда, чист пчелен восък, дамарова смола,глутиново лепило и венециански балсам “Маймери”.
- нанасяне на  ретуш -  ретушът беше направен с акварелни бои “Таленс”, и последващо прецизиране със силно обезмаслени маслени бои на фирмата “Маймери”. Липсващата частично позлата по рамките и по нимбовете беше възстановена със златни листчета и лепило-миксион.
- позлатяване на кръста и царските двери с листово злато 23,5 карата - Позлатяването е направено с полимент и 23,5 каратово листово злато на италианската фирма “Манети – Батилоро”. Позлатяването е полирано и покрито с защитен слой лак от паралоид и тоулол.
- нанасяне на ново лаково покритие -  лакът е от дамарова смола и терпентин, в съотношение 1:3, с добавка на 3% чист пчелен восък.
-    монтиране на иконите – иконите бяха  монтирани на същите места в иконостаса, с използване на дървени трупчета и нови винтове протезирани за лесно отвиване в бъдеще

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia