ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

KABOX Уеб дизайн

Magniflex.eu "classico"

УСЛУГИ

LANDS Art studios  извършва следните дейности за частни лица, фирми, религиозни храмове и обществени сдружения :

- реставрация на произведения на изкуството : картини, икони, художествени произведения върху хартия, произведения от дърво ;
- подържане на колекции от произведения на изкуството с цялостни реставрационни решения;
- консултации за създаване на превантивни условия за съхранение на колекции от произведения на изкуството и обекти от недвижимото културно наследство;

- създаване на нови иконостаси и стенописна украса за новостроящи се храмове;
- направа на нови домашни иконостаси и олтарни икони;

- проектиране и изпълнение на цялостно художествено оформление на интериорна и екстериорна среда в частни и обществени сгради; - произведения на изящното изкуство - картини , мозайки и други;

- направа на декоративни художествени предмети с утилитарна функция и бижута.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia

KABOX уеб дизайн