ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

ЦАРСКИ ДВЕРИ в храм Св. Георги – Созопол

КОНСЕРВАЦИЯ И  РЕСТАВРАЦИЯ  НА
ЦАРСКИТЕ ДВЕРИ  В  ХРАМ  СВ. ГЕОРГИ В ГР. СОЗОПОЛ

1.    Обект –  царски  двери  от иконостаса  на храм „Св. Георги” в гр.  Созопол
2.    Автор – неизвестен
3.    Датировка – 19 в.
4.    Размери – 100 / 135 см.
5.    Собственост – храм „Св.Георги”- гр.Созопол
6.    Инвентарен номер –

7.      Материал и техника.
7.1.    Основа  -  дървени  дъски – 4 см. дебели- съединени с дибли в ширина. Направени са легла за иконите , съответно по една за Св.Богородица и за Св.Архангел Михаил и по три на всяка врата за трима светци ,  изобразини долу и до Св.Благовещение.  Има ажурна резба в горната част на вратите , завършващи с една китра.
7.2.    Грунд  -   емулсионен, вероятно с участие на ленено масло, бял, равномерно нанесен.
7.3.    Живопис  -  Живописта е изпълнене с яйчена темпера, пакрита с тътък лак, работено е с четка с детайлизиране на формите.
7.4.    Лак  -  колофонов лак с органичен разтворител, равномерно нанесен, тънак.

8.    Следи от предишна реставрация – резбата е покрита неколкократно с златен маслен бронз.

9.    Състояние на произведението преди реставрация.
9.1.    Основа –има едри деформации, страничните стени са повредени. На гърба на основата има едри следи и петна от течове.
9.2.    Грунд – държи се добре за основата, има малки загуби, повтаря деформациите на основата.
9.3.     Живопис –държи се за грунда, връзката между двата слоя също е слаба на места, по цялата повърхност има люпежи, има малки загуби, общо е замърсена, повтаря деформациите на основата.
9.4.    Лак – замърсен, леко потъмнял от атмосферните условия, загубил своята прозрачност, скрива част от истинските естетически качества на живописта.
9.5.    Резбата е боядисана с дебел слой златен бронз.    

10.  Консервационна и реставрационна намеса.
-    първоначално фото и графично документиране.
-    сухо почистване от прах и сажди от към лицето и  гърба.- това беше направено много внимателно без да се нанасят нови повреди.
-    сваляне на всички горни слоеве над оригиналната дърворезба.- беше използвано смивка за блажна боя на основата на” сода каустик”.
-    укрепване на резбата с разтвор на “Паралоид” .- на някои места резбата беше укрепена с органичен разтвор на „Паралоид”.
-    обработване на резбата с “Дървомор”.- резбата , а така също и цялата повърхност на царските двери беше обработена с „Дървомор”.
-    реставриране на конструктивни счупвания .-конструктивните счупваня бяха реставрирани и възстановени с лепилен състав от поливинилацетатно лепило и финни дървени трици.

-    реставрация на живописта – укрепване и почистване.- на местата на подкожушвания и лабилни участъци по грунда и живописта, беше  направено укрепване с глутиново лепило – заешки туткал , цигарена хартия и термично приглаждане.   
-    максимално изтъняване на старото лаково покритие, чрез третиране със смеси от изопропанол и уайтспирит – Това беше направено с реставраторски разтвор от изопропанол на фирмата “Декстром” Италия и уайтспирит “Алексис” в различни съотношения, в зависимост от дебелината на слевете стар лак. Към сместа се  добавяше няколко капки етилацетат. Работеше се много внимателно с тампони и последващо отнемане на стария лак.
-    почистване на живописта - За почистване на живописта беше  използуван уайтспирит от гореспоменатата марка и чист двойнорафиниран балсамов терпентин.              
-    полагане на кредов емулсионен кит на местата на липсите - заглаждане и полиране на кита. Кита е  емулсионен тип , със съдържание на медецинска креда, чист пчелен восък, дамарова смола,глутиново лепило и венециански балсам “Маймери”.
-    нанасяне на  ретуш -  ретушът беше направен с акварелни бои “Таленс”, и последващо прецизиране със силно обезмаслени маслени бои на фирмата “Маймери”.
-    нанасяне на ново лаково покритие -  лакът е от дамарова смола и терпентин, в съотношение 1:3, с добавка на 3% чист пчелен восък.

-    подготовка на дверите за позлатяване. – беше направена подготовка за позлатявяне с нанасяне на послойно покритие на бял грунд върху резвата на дверите.
-    цялостно позлатяване с 23 каратово злато по оригинална технология и полиране на високите части от резбата.- Нанесен е бял подготвителен грунд. Позлатяването е направено с полимент и 23 каратово листово злато на италианската фирма “Манети – Батилоро”. Позлатяването е полирано и покрито с защитен слой лак от паралоид и тоулол.

-    нанасяне на защитен слой .- цялата повърхност е покрита с защитен слой лак от паралоид и тоулол.
-    непрекъснато документиране на процесите по      реставрацията.

11.   Време на извършване на реставрацията – м. февруари    2009 г.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia