ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

ИКОНОСТАС в Храм Св. Йоан Богослов – Карнобат

реставрация на иконостаса в храм "св.Йоан Богослов" в гр. Карнобат

КРАТКИ   СВЕДЕНИЯ  ЗА  ОБЕКТА

Църквата “Св. Йоан богослов” в гр. Карнобат е строена през 1879-1880 г. Осветена е през 1882 г. от митрополит Серафим. Строител на църквата е майстор Генчо Кънев /Големия/ от село Генчовци, Тревненско.      Главния иконостас на църквата “Св. Йоан Богослов”     е изработен от група дебърски резбари от рода Филиповци под ръководството на Йосиф Филипов и с участието на брат му Иван Филипов , произлизащи от с. Осой , Дебърско. Според данните в книгата “Български възрожденски майстори” с. 284, иконостасът е рязан след 1888 г.          В композиционно отношение иконостаса е разделен на три части -  централна част – с размери  7,6 х 11 м. / с кръста и венчилката/;   северна част – с размери 5,7 х 9 м . ;  южна част - с размери  5,7 х 9 м .         Иконостаса е изграден по класическата схема . Има дебели носещи греди, на който са монтирани дървени носещи табли. Върху тях са монтирани ажурни резбовани орнаменти .        Декоративно-пластичната украса е изработена със завидно майсторство в духа на Дебърската резбарска школа. Дълбочината на пластиката , достига до 10 см. дълбочина. Някои орнаменти имат перфектна релефна форма, граничеща със скулптурата. За да се постигне този ефект , талпите за резбата са специално долепвани във височина. За целта е използван качествен туткал. Дървения материал е широколистен тип. При направените изследвания , по вида на нишките,  порите и микрофибрите беше установено , че това е орех. Цялата повърхност е лакирана с колофонов лак.

СЪСТОЯНИЕ  НА ОБЕКТА  ПРЕДИ РЕСТАВРАЦИЯ

В конструктивно отношение иконостаса е в общо добро състояние. Резбованите елементи и детайли , не са сериозно повредини.  Има някои липсващи дърворезбени орнаменти , детайли и счупвания.
В горните части има много големи замърсявания от прах и сажди , силно замърсяване, повърхностни наслоявания на сажди, следи от свещи и други . Цялостно иконостаса не е нападнат сериозно от инсектициди, с някои  изключения в подиконните пана на царските икони. Цялата повърхност на иконостаса е замърсена . Лака е силно потъмнял , придобил е черен отенък  и много сериозно намалява естетическите качества на паметника. Част от резбата е била реставрирана професионално  преди  доста години.

ПРОВЕДЕНИ   РЕСТАВРАЦИОННИ    ДЕЙНОСТИ
   
-    сухо почистване от прах и сажди – то беше извършено с помоща на прахосмучещи машини и четки, много внимателно, без да се нанасят нови повреди на детайлите  ;
-    почистване на повърхноста от различни органични замърсявания: восък, замърсявания и др – това беше направено с помоща на памучни тампони с балсамов терпентин , етилов алкохол , а където беше необходимо и механично със скалпел ;
-    премахване на стария потъмнял лак от цялата резбована повърхност – беше използван  разтворител в състав : 70% лабораторен тоулол , 25%  чист ацетон и 5% изопропилов алкохол с няколко капки етилацетат за емулгатор на разтворителите./При направените многобройни проби и изследвания , най-добри резултати се получиха при гореспоменатаия състав/.  Използваха се меки четки с които се нанасяше гореспоменатия разтвор . След размекването на лака той се отстраняваше  с меки памучни тампони и кърпи . Работеше се внимателно, като се целеше лака да бъде отстранен максимално  и дървото почистено в неговия оригинален – естествен цвят . В дълбоките части се използуваха и специални дървени скалпели, с помоща на които се премахваше размекнатия лак ;
-    обработване на носещата конструкция и табли с “Дървомор”  – дървената  конструкция беше обработена с “Дървомор” профилактично, чрез обмазване  ;
-    обработване  на  ажурната  резба с “Дървомор” – ажурната резба беше обработена с “Дървомор” профилактично, главно чрез инжектиране в излетните отверстия на дървоядите, многократно, до като дървото престане да “пие” ;
-    възстановявания на дребните конструктивни счупвания по детайлите – конструктивните счупвания бяха реставрирани с използване на поливинилацетатно лепило “Мовелит” и кит от това лепило и дървени трици и след това шлайфани и много добре интегрирани в общия тон на дървото. ;
-    бяха направени възстановки на липсващи части от някои детайли от художник – резбар – някои липсващи части  : част от седемсвещника , части от решетачния орнамент, част от класовете и др. Бяха направени от орех в същия стил на рязане и естетическо въздействие. ;
-    почистване на старо почистените части -реставрираните вече части бяха наново почистени от прах и други замърсявания с вода и 5 % етилов спирт.
-    нанасяне на защитен слой – беше нанесен на цялата резбована повърхност на иконостаса защитен слой  в състав 15 % “Паралоид Б 72” разтворен в тоулол, с 10 % чист пчелен восък, изключително устойчив, като целта беше да проникне на микрони в дървото. Целта е общо повърхностно укрепване и защита.

РЕСТАВРАТОРИ: СТЕФАН и ЮБОМИРА СТЕФАНОВИ 2005г.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia