ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

ИКОНОСТАС в Храм Св. Теодор Стратилат – Подвис

РЕСТАВРАЦИЯ  НА  ИКОНОСТАСА  В ХРАМ  “СВ. ТЕОДОР”С. ПОДВИС
реставратори: СТЕФАН  ИЛИЕВ  СТЕФАНОВ и ЛЮБОМИРА РАНГЕЛОВА СТЕФАНОВА 2007 г.


Църквата “Св. Теодор” в с. Подвис е строена през 1872 г. След завършването на строежа , е правен иконостаса
    В композиционно отношение иконостаса е реализиран в един план – с размери  7,4 х 5 м. / беэ кръста / и праволинейна квадратура около 37 кв.м. В пространствен план е решен в два плана – областа на царските двери и двете иконни полета отстрани са във втори план. В долната част на иконостаса има три входни отвора – за царските двери и два странични отвора в предпоследните иконни полета. На северната и южната стени на църквата , иконостасната преграда завършва с по едно иконно поле, поставено под ъгъл с иконостаса. Долната половина е съставена от 8 вертикални иконни полета с 8 царски икони /от тях две са на страничните врати / . Хоризонталното разпределение се състои от пет декоративни пояса : цокълен пояс, пояс на царските икони, лозница, пояс на апостолските икони – които са 13 на брой и фронтон с кръст.
 Има шарки с боя , като долните табли са с четири триъгалници с общ връх. По повърхността на таблите има украса правена с боя – тип суха четка. Под малките икони има декоративен фриз, а над рамките на иконите и над фронтонните полета има малки листообразни изрязани орнаменти.


ПРОВЕДЕНИ   КОНСЕРВАЦИОННО  - РЕСТАВРАЦИОННИ    ДЕЙНОСТИ
ПО  ДЪРВЕНАТА ЧАСТ НА ИКОНОСТАСА

-    сухо почистване от прах и сажди – то беше извършено с помоща на прахосмучещи машини и четки, много внимателно, без да се нанасят нови повреди на детайлите и запазения слой оригинален грунд ;
-    почистване на повърхноста от различни органични замърсявания: восък, замърсявания и др – това беше направено с помоща на памучни тампони с балсамов терпентин , етилов алкохол , а където беше необходимо и механично със скалпел ;
-    премахване на стария потъмнял лак от цялата декоративна  повърхност – беше използван  разтворител в състав : 70% лабораторен тоулол , 25%  чист ацетон и 5% изопропилов алкохол с няколко капки етилацетат за емулгатор на разтворителите./При направените многобройни проби и изследвания , най-добри резултати се получиха при гореспоменатаия състав/.  Използваха се меки четки с които се нанасяше гореспоменатия разтвор . След размекването на лака той се отстраняваше  с меки памучни тампони и кърпи . Работеше се внимателно, като се целеше лака да бъде отстранен максимално . В дълбоките части се използуваха и специални дървени скалпели, с помоща на които се премахваше размекнатия лак ;
-    обработване на носещата конструкция и табли с “Дървомор”  – дървената  конструкция беше обработена с “Дървомор” профилактично, чрез обмазване .Това беше направено двукратно, в излетните отвори на дървоядите беше инжектиран „Дървомор”  ;
-    възстановявания на дребните конструктивни счупвания по детайлите – конструктивните счупвания бяха реставрирани с използване на поливинилацетатно лепило “Мовелит” и кит от това лепило и дървени трици и след това шлайфани и много добре интегрирани в общия тон на украсата. Декоративните листчета бяха изрязани от тънка дървена плоскост и бяха монтирани на съответните места.  ;
-    бяха направени възстановки на липсващи части на последната лява рамка за апостолските икони - Бяха направени от подобни по вид дъски , в същия стил на рязане и естетическо въздействие. ;
-    реставрация на украсата – след почистването цветната украса се възстанови в оригиналния си вид. Бяха използвани темперни бои с акрилен свързвател. Направена е нова позлата на рамките на иконите и декоративните листчета. Беше използвано имитативно злато.
-    почистване на кръста  и китрите от венчилката и царските двери , и тяхната реставрация – по време на работа беше установено , че кръста и китрите от венчилката и царските двери в оригиналния си вид са били позлатени, а по късно са били обмазани със златен бронз на маслена основа.  Беше взето решение те да бъдат почистени до дърво и отново позлатени.  Това беше направено, като за почистването на масления слой бронз се използува смивка за блажна боя “Дунав”  ТС – БХ 16/96 в състав натриева основа, натриев карбонат и калциева основа, и последващо много добро измиване с вода и тоулол. Нанесен е бял подготвителен грунд. Позлатяването е направено имитативно листово злато на италианската фирма “Манети – Батилоро”. Позлатяването е покрито с защитен слой лак от паралоид и тоулол.

-  нанасяне на защитен слой – беше нанесен на цялата резбована повърхност на иконостаса защитен слой  в състав 15 % “Паралоид Б 72” разтворен в тоулол, с 10 % чист пчелен восък, изключително устойчив, като целта беше да проникне на микрони в дървото. Целта е общо повърхностно укрепване и защита.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia