ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

ИКОНОСТАС в Храм Св. Седмочисленици – София

ЗА  НЯКОИ  ОСОБЕНОСТИ  ПРИ  РЕСТАВРАЦИЯТА  НА  ИКОНОСТАСА  В ХРАМ   “СВ.  СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”   В  ГР.  СОФИЯ

Храм “Свети Седмочисленици” в гр. София е посветен  на учениците на Кирил и Методи – Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангелари.   Главния иконостас е от типа късен сецесионов иконостас с подчертано силно западноевропейско влияние, каквото се е наблюдавало у нас в началото на века. Носещата конструкция е зидана и присъствието на дървени елементи е почти изцяло игнорирано. Иконостасът се състои от три части: централен иконостас, южен и северен.
   Целият иконостас представлява монолитен ансамбъл от един основен зид с груба мазилка, върху който са монтирани и споени отделните елементи. Някои особености при реставрацията на обекта произлизат главно от технологията на изпълнението му. Всички елементи и декоративни орнаменти и украса са гипсови. При забъркването вероятно към гипса е добавяно ленено масло за по-голяма здравина. Отделните елементи са монтирани към основната носеща конструкция с гипсова спойка. Върху гипсовите модули са били нанесени няколко слоя в продължение на годините - а по-точно , при направения микроскопски и микрохимически анализ се забелязват 8 слоя : 1 слой -  гипсова основа ,в горната си част оцветена в жълто-розово от обмазването с ленено масло; 2 слой – пластичен бял маслен грунд с гипс и червена охра;  3 слой – позлата изпълнена с шлаг-метал/бронз/ на миксион;  4 слой- нов маслен грунд с гипсов пълнител; 5 слой – цветна подложка от хромова жълта; 6 слой – позлата на листово злато на миксион, само на някои места; 7 слой – в участаците на липса на позлата се забелязва бронзово покритие с маслен свързвател; 8 слой от цинкова зелена с маслен свързвател и примеси от червена охра. 
  В горните части имаше много големи замърсявания от прах и сажди. Както вече бе споменато върху топлата подложка на гипса е полагано бронзово покритие. Вследствие на потъмняването на бронза и натрупването на повърхностни замърсявания целия иконостас е загубил първоначалното си представително излъчване, това е наложило върху бронза да се нанесе покритие от блажна боя и частично позлатяване.
  Беше наравено сухо почистване от прах и сажди и други повърхностни замърсявания, главно в горната част,беше извършено с четки и прахосмучещи машини. След това максимално се премахнаха на слоевете блажна боя и бронзовите покрития със разтворители, смивка и механично . Направи се възстановяване на счупените и липсващи части от гипсовата пластика, по оригинален начин , чрез сваляне на калъпи. Беше нанесен допълнителен фин слой маслено – емулсионен грунд с пълнител умъртвен гипс. След това се направи прецизно шлайфане и полиране на орнаменталната украса. Положи се равен цветен тон от червена охра . Беше направено позлатяване на цялата повърхност с шлаг-метал с лепило –миксион, с което се постигна оригиналния естетически вид на обекта. Нанесен е слой шел лак с кехлибарено – червен отенък  и  защитен слой  лек – матов лак.
След така изпълнената реставрационна намеса, отново беше възроден един паметник на църковното изкуство в неговия оригинален блясък и великолепие.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia