ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

ИКОНОСТАС в Храм Св. Петър и Павел – София

РЕСТАВРАЦИЯ  НА ЦАРСКИТЕ ДВЕРИ В ХРАМ "СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ" В гр. СОФИЯ

Царските двери бяха :  почистени ; премахнати бяха късни наслоявания от алкиден бронз; бяха грундирани ; след това беше направено  ново позлатяване.
Иконите на царските двери бяха нарисувани отново в стил съответстващ на резбата.
                                                                                                                                                                                                                                                               


 

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia