ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

ИКОНОСТАС В Храм Св. Николай – Челопеч

ИКОНОСТАСА В  ХРАМ “СВ. НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ”  В  С. ЧЕЛОПЕЧ 2010 г.
       
Църквата “Св. Николай Мирликийски” в с. Челопеч е строена през 1835 г.  Църквата е архитектурно-художествен паметник на културата , деклариран с писмо № 3107/18.09.1978 г. на НИПК.
Стените са със стенописи,  създадени през 1948 г. за което свидетелстват ктиторските надписи. Сградата е масивна еднокорабна постройка без купол. Камбанарията е  извън църквата.
В композиционно отношение иконостаса е реализиран в един план – с размери  5,96  х 3,67 м.
Иконостаса е изграден по класическата схема . Има дебели носещи греди, на който са монтирани дървени плоски табли.  За монтирането са използвани типичните  дълги резбарски пирони , от неръждаема стомана.
За украса има шарки с боя , като долните табли са с рамки. Значително по- късно цялата украса на таблите е замазана със слой кафява блажна боя, която скрива изцяло естетическите качества на иконостаса. Под малките икони има декоративен фриз - лозница, а колоните между иконите  завършват с релефни фигури на птици.


ОПИСАНИЕ  НА  ИЗВЪРШЕНИТЕ  РЕСТАВРАЦИОННИ  РАБОТИ :

-    Направено беше подробно първоначално фото  документиране.
-    Бяха  направени различни опити и бяха взети проби от всички нива на иконостаса . Установи се , че горележащите слоеве са от блажна боя.
-    Беше направено сухо почистване от прах и сажди – това се извърши с помоща на прахосмучещи машини и четки, много внимателно, без да се нанасят нови повреди на детайлите и запазения слой оригинален грунд ;
-    Беше направено почистване на повърхноста от различни органични замърсявания: восък, замърсявания и др. – като се използва балсамов терпентин и други органични разтворители ;
-    Свалена беше кафявата блажна боя – работеше се механично със скалпели и шпакли, като слоя блажна боя се размекваше много внимателно с помощта на пистолети за горещ въздух. Температурата се регулираше с приближаване и отдалечаване на топлещия уред от повърхноста.
-    След общото сваляне на блажната боя, беше необходимо да се направи цялостно финно пачистване на множеството дребни частици , това беше направено с помощта на остри скалпели и тампони с терпентин.
-    Беше обработена носещата конструкция и табли с “Дървомор”  – дървената  конструкция беше неколкократно обмазана с “Дървомор”, а там където е необходимо се инжектира разтвора в излетните отверстия на дървоядите, до като престане да „пие”. ;
-    Цялата дървена част на дървените носещи греди и декоративните табли бяха обмазани и обработени с “Паралоид В 72”, чрез неколкократно обмазване , от към гърба;
-    Бяха възстановени дребните счупвания по детайлите – конструктивните счупвания се реставрираха с използване на поливинилацетатно лепило “Мовелит” и кит от това лепило и дървени трици и след това бяха шлайфани и много добре интегрирани в общия релеф на дървените табли . ;
-    Цветната украса се възстанови в оригиналния си вид – като беше направен ретуш на цветната украса по иконостаса , до постигане на оригиналното и естетическо въздействие.
-    На композициите на подиконните табли , беше положен кредов емулсионен кит . Беше направен имитативен ретуш с цветни подложки от акварелни бои и последващо прецизиране на цветните стойности със силно обезмаслени маслени бои.
-    Нанасяне на защитен слой – защитния слой е в състав 5 %  “ Паралоид Б 72” разтворен в тоулол, с добавка на 10 % чист пчелен восък, изключително устойчив. Целта е общо повърхностно укрепване и защита.
-    Процесите по провеждането на реставрацията бяха  непрекъснато документирани.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia