ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

ИКОНОСТАС в Храм Св. Димитър - Клисура

ИКОНОСТАС В ХРАМ СВ.ДИМИТЪР – С. КЛИСУРА  

1.  ОПИСАНИЕ -  В композиционно отношение иконостаса в църквата Св.Димитър е реализиран в един план – с размери  5,9 х 3,3м. / беэ кръста / и праволинейна квадратура около 19,47 кв.м. . В долната част на иконостаса има три входни отвора – за царските двери и два странични отвора в предпоследните иконни полета.  Долната половина е съставена от 6 вертикални иконни полета с 8 царски икони /като две са на страничните врати / . Хоризонталното разпределение се състои от пет декоративни пояса : цокълен пояс, пояс на царските икони, фриз, пояс на апостолските икони – които са 18 на брой и фронтон с кръст.
-   Иконостаса има красиви царски двери – с размери 131/88 см.и красив кръст с живопис – с размери 100/80 см.

2.СЪСТОЯНИЕ  НА ОБЕКТА  ПРЕДИ РЕСТАВРАЦИЯ -
В конструктивно отношение иконостаса е в общо стабилно състояние.     Цялата повърхност е покрита със стар златен бронз.  В горните части има много големи замърсявания от прах и сажди , силно замърсяване, повърхностни наслоявания на сажди, следи от свещи и други . Цялостно иконостаса е нападнат сериозно от инсекти, с някои  изключения в горните части. Нападнат е от дървояди и механичната здравина е нарушена. Има нужда от основно укрепване.  Цялата повърхност на иконостаса е замърсена и  сериозно намалява естетическите качества на иконостаса.

3.  ПРОВЕДЕНИ  РЕСТАВРАЦИОННИ  РАБОТИ
-   първоначално фото и графично документиране.
-   почистване на повърхноста от различни органични замърсявания: восък, замърсявания и др.;
-   сваляне на старите бронзови покрития до дървото
-   обработване на носещата конструкция и таблите с “Дървомор” 
-   възстановявания на конструктивни счупвания по детайлите и липсващите елементи
-   основно укрепване и заздравяване на структурата на дървото.
-   нанасяне на нов прозрачен цветови слой
-   позлатяване на декоративните листчета.
-   нанасяне на защитен слой

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia