ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

ИКОНОСТАСЕН КРЪСТ в храм "Св.Георги"- Созопол

РЕСТАВРАЦИОНЕН ПАСПОРТ
ЗА  ПРОВЕДЕНАТА  РЕСТАВРАЦИЯ  НА 

ИКОНОСТАСНИЯ  КРЪСТ  В  ХРАМ  СВ. ГЕОРГИ

В ГР. СОЗОПОЛ


1.             Обект –  иконостасен кръст с две китри  от иконостаса  на храм „Св. Георги” в гр.  Созопол 

2.             Автор – неизвестен

3.             Датировка – 19 в. 

4.             Размери – 175 / 175 см.
5.             Собственост – храм „Св.Георги”- гр.Созопол

6.             Инвентарен номер –  

7.             Материал и техника.

7.1.       Основа  -  дървени  дъски – 4 см. дебели- съединени с дибли в ширина. Направени са легла за Св.Разпятие и за четиримата евангелисти. Двете странични китри също имат легла. 

7.2.       Грунд  -   емулсионен, вероятно с участие на ленено масло, бял, равномерно нанесен.

7.3.       Живопис  -  Живописта е изпълнене с яйчена темпера, пакрита с тътък лак, работено е с четка с детайлизиране на формите.

7.4.       Лак  -  колофонов лак с органичен разтворител, равномерно нанесен, тънак. 

8.             Следи от предишна реставрация – резбата е покрита неколкократно с златен маслен бронз. 

9.             Състояние на произведението преди реставрация.

9.1.       Основа –има едри деформации, страничните стени са повредени. На гърба на основата има едри следи и петна от течове.

9.2.       Грунд – държи се добре за основата, има малки загуби, повтаря деформациите на основата.

9.3.        Живопис –държи се за грунда, връзката между двата слоя също е слаба на места, по цялата повърхност има люпежи, има малки загуби, общо е замърсена, повтаря деформациите на основата.

9.4.       Лак – замърсен, леко потъмнял от атмосферните условия, загубил своята прозрачност, скрива част от истинските естетически качества на живописта.

9.5.       Резбата е боядисана с дебел слой златен бронз. 

10.                 Консервационна и реставрационна намеса. 

-         първоначално фото и графично документиране.

-         сухо почистване от прах и сажди от към лицето и  гърба.- това беше направено много внимателно без да се нанасят нови повреди.

-         кръста беше внимателно свален от венчилката.

-         сваляне на всички горни слоеве над оригиналната дърворезба.- беше използвано смивка за блажна боя на основата на” сода каустик”.

-         укрепване на резбата с разтвор на “Паралоид” .- на някои места резбата беше укрепена с органичен разтвор на „Паралоид”.

-         обработване на резбата с “Дървомор”.- резбата , а така също и цялата повърхност на царските двери беше обработена с „Дървомор”.

-         реставриране на конструктивни счупвания .-конструктивните счупваня бяха реставрирани и възстановени с лепилен състав от поливинилацетатно лепило и финни дървени трици.

-         възстановявяне на липсващите елементи от кръста, китване и шлайфане.- бяха направени възстановки на липсващите елементи – декоративни листчета. Използвано е смес от епоксидна смола и фини дървени трици.       

-      реставрация на живописта – укрепване и почистване.- на местата на подкожушвания и лабилни участъци по грунда и живописта, беше  направено укрепване с глутиново лепило – заешки туткал , цигарена хартия и термично приглаждане.   

   -  максимално изтъняване на старото лаково покритие, чрез третиране със смеси от изопропанол и уайтспирит – Това беше направено с реставраторски разтвор от изопропанол на фирмата “Декстром” Италия и уайтспирит “Алексис” в различни съотношения, в зависимост от дебелината на слевете стар лак. Към сместа се  добавяше няколко капки етилацетат. Работеше се много внимателно с тампони и последващо отнемане на стария лак.

               - почистване на живописта - За почистване на живописта беше  използуван уайтспирит от гореспоменатата марка и чист двойнорафиниран балсамов терпентин.               

 - полагане на кредов емулсионен кит на местата на липсите - заглаждане и полиране на кита. Кита е  емулсионен тип , със съдържание на медецинска креда, чист пчелен восък, дамарова смола,глутиново лепило и венециански балсам “Маймери”.

  - нанасяне на  ретуш -  ретушът беше направен с акварелни бои “Таленс”, и последващо прецизиране със силно обезмаслени маслени бои на фирмата “Маймери”.

- нанасяне на ново лаково покритие -  лакът е от дамарова смола и терпентин, в съотношение 1:3, с добавка на 3% чист пчелен восък.

 

-         подготовка на дверите за позлатяване. – беше направена подготовка за позлатявяне с нанасяне на послойно покритие на бял грунд върху резвата на дверите.

-         цялостно позлатяване с 23 каратово злато по оригинална технология и полиране на високите части от резбата.- Нанесен е бял подготвителен грунд. Позлатяването е направено с полимент и 23 каратово листово злато на италианската фирма “Манети – Батилоро”. Позлатяването е полирано и покрито с защитен слой лак от паралоид и тоулол.

-   нанасяне на защитен слой .- цялата повърхност е покрита с защитен слой лак от паралоид и тоулол.

- кръста беше върнат на венчилката и монтиран по същия начин.

-    непрекъснато документиране на процесите по      реставрацията.  

11.             Време на извършване на реставрацията – м. декември    2008 г.

 

 

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia