ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

икона “СВ. БОГОРОДИЦА С ПЕТИМА СВЕТЦИ”

РЕСТАВРАЦИОННА  ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ИКОНА “БОГОРОДИЦА С ПЕТИМА СВЕТЦИ”

1.    Обект – икона
2.    Наименование – “Богородица с петима светци ”
3.    Автор – неизвестен / ктиторски надпис – “Кт. Генчо Младенова -Христо – Енчо /
4.    Датировка – 1850 ?
5.    Размери – 51,5 / 37 см.
6.    Подпис – няма
7.    Собственост – Дирекция на музеите – гр. Копривщица
8.    Инвентарен номер –  ДМК иф 7

9.    Кратко описание – Иконата изобразява Св.Богородица с малкия Исус Христос в лявата си ръка. Облечена в син хитон и червен мафорий. Композицията се разнообразява от изображенията на пет фигури на светци в долния регистър на иконота. Това са образите на : Св. Василий Велики , Св. Йоан Златоуст , Св. Григорий Богослов –   в централното поле , Св. Георги – в ляво,  и Св. Димитър -в дясно.  По свойте художествено – естетически качества иконата се доближава до най-добрите образци от нашето Възраждане.

10.    Материал и техника.
10.1.    Основа  -  дървен панел от 1 дъска, по предположение на реставраторите е махагоново дърво ; ленено платно със сплитка тип “лито”, залепено за основата.
10.2.    Грунд  -   емулсионен, полумаслен, бял, равномерно нанесен.
10.3.    Позлата – направена на полимент.
10.4.    Живопис  -  яйчено темперни бои, работено е с четка по класическия принцип на възрожденската иконна живопис.
10.5.    Лак  -  дебел  лак с терпентинов  разтворител.

11.    Следи от предишна реставрация – няма.
12.    Състояние на произведението преди реставрация.
12.1.    Основа – няма големи деформации, има спукване в горната част на панела. Няма следи от заразяване с инсекти . Няма нужда от укрепване в следствие на действието на инсекти.
12.2.     Грунд – добре се държи за основата , с някои изключения, няма големи загуби, нуждае се от укрепване, повтаря състоянието на основата. Има загуби по ъглите и по ръбовете на панела.
12.3.     Живопис и позлата – държи се за грунда, общо е много замърсена, няма загуби, има одрасквания в областа на лявата ръка, повтаря състоянието на основата и грунда.
12.4.    Лак – замърсен, пного силно потъмнял от атмосферните условия, силно деструктирал, придобил черен отенък, цялата повърхност е на струпеи, скрива естетическите качества на живописта.

13.    Работна програма за извършване на реставрацията – Изпълнение на необходимите изследвания и документиране на първоначалното състояние на обекта и всички проведени реставрационни операции.
13.1.    Реставриране на пукнатината между дъските ;
13.2.    Профилактично обмазване на основата с “Дървомор” ;
13.3.    Укрепване на живописта и грунда с глутиново лепило ;
13.4.    Укрепване на податливи участъци от живописта  ;
13.5.    Максимално изтъняване на стария потъмнял лак ;
13.6.    Почистване на живописта с използване на изопропилов алкохол и двойно рафиниран балсамов терпентин ;
13.7.    Привеждане на живописта в идеален естетически вид, необходимите китвания и ретуш ;
13.8.    Нанасяне на ново лаково покритие от дамарова смола и балсамов терпентин с добавка на чист пчелен восък.
13.9.    Направа на реставрационна документация


14.    Описание на проведената  реставрация –
14.1.    Реставриране на пукнатината между дъските – това беше направено с използуване на поливинилацетатно лепило “Мовелит СДМ5” , като бяха добавени 30%  финни дървени трици ;
14.2.    Профилактично обмазване на основата с “Дървомор” – беше обмазана основата трикратно с органичен разтвор на “Дървомор”;
14.3.    Укрепване на живописта и грунда с глутиново лепило – беше използуван  3,5 % воден разтвор на желатин и японска хартия;
14.4.    Укрепване на податливи участъци от живописта  - използува но беше 4,5 % воден разтвор на желатин, японска хартия и ефекта от повишаване на температурата;
14.5.    Максимално изтъняване на стария потъмнял лак – това беше направено с реставраторски разтвор от изопропанол на фирмата “Декстром” Италия и уайтспирит”Алексис”. Работеше се много внимателно с тампони и послидващо отнемане на стария лак.;
14.6.    Почистване на живописта с използване на изопропилов алкохол и двойно рафиниран балсамов терпентин – живописта се почисти много внимателно с горната смес в различни съотношения ;
14.7.    Привеждане на живописта в идеален естетически вид, необходимите китвания и ретуш – направни бяха китове – емулсионен тип, със съдържание на медицинска креда,чист пчелен восък,дамарова смола,глутиново лепило и балсам “Маймери”;
14.8.    Нанасяне на ретуш – с акварелни бои “Таеленс”, и последващо прецизиране със силно обезмаслени маслени бои “Маймери”;
14.9.    Нанасяне на ново лаково покритие - от дамарова смола и балсамов терпентин в съотношение 1/3 , с добавка на 3 % чист пчелен восък.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia