ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

икона “СВ.ДИМИТЪР ” от Клисура

ДОКУМЕНТАЦИЯ за проведената консервация и реставрация
на икона „Св. Димитър” от храм
“Св. Димитър – с. Клисура”

Реставратори :   Любомира Р. Стефанова
                        Стефан  И. Стефанов
Месец   Октомври 2007 – Февруари   2008 г.

1.    Обект – икона
2.    Наименование – “ Св.Димитър Солунски”
3.    Автор – Захарий поп Радойков от Самоков
4.    Датировка – 1874 г.
5.    Размери – 78 / 50,5 см.
6.    Подпис – долу в дясно
7.    Собственост – храм „Св.Димитър” – с. Клисура , Самоковска духовна околия
8.    Инвентарен номер –
9.    Кратко описание – Иконата изобразява Св.Димитър , държащ в дясната си ръка кръст ,а в лявата копие и щит. Облечен в сива ризница и розова наметка. Нимбоа е покрит със сребърен обков .  По свойте  художествено – естетически качества иконата е един от най-добрите образци от Самоковската художествена школа на нашето Възраждане.

10.    Материал и техника.
10.1    Основа  -  дървен панел от 2 дъски, по предположение на реставраторите е иглолистен материал .
10.2    Грунд  -   емулсионен, полумаслен, бял, равномерно нанесен.
10.3    Позлата – направена на полимент.Тънко листово злато.
10.4    Живопис  -  яйчено темперни бои, работено е с четка по класическия принцип на възрожденската иконна живопис.
10.5    Лак  -  дебел  лак с терпентинов  разтворител.

11    Следи от предишна реставрация – няма.

12. Състояние на произведението преди реставрация.
12.1    Основа – няма големи деформации, има спукване в панела, преминаващо през цялата височина.  Няма следи от заразяване с инсекти . Няма нужда от укрепване в следствие на действието на инсекти.
12.2     Грунд – добре се държи за основата , с някои изключения- в областа на нимба , Има големи загуби в областа на дясното рамо и дясната ръка. Нуждае се от укрепване, повтаря състоянието на основата. Има загуби по ъглите и по ръбовете на панела.
12.3     Живопис и позлата – държи се за грунда, общо е много замърсена, Има сериозни загуби на дясното рамо и дясната ръка, а също и на нимба, има одрасквания, повтаря състоянието на основата и грунда.
12.4    Лак – замърсен, силно потъмнял от атмосферните условия, силно деструктирал, придобил жълт отенък,  скрива естетическите качества на живописта.

13    Работна програма за извършване на реставрацията – Изпълнение на необходимите изследвания и документиране на първоначалното състояние на обекта и всички проведени реставрационни операции.
13.1    Реставриране на пукнатината между дъските ;
13.2    Профилактично обмазване на основата с “Дървомор” ;
13.3    Укрепване на живописта и грунда с глутиново лепило ;
13.4    Укрепване на податливи участъци от живописта  ;
13.5    Максимално изтъняване на стария потъмнял лак ;
13.6    Почистване на живописта с използване на изопропилов алкохол и двойно рафиниран балсамов терпентин ;
13.7    Привеждане на живописта в идеален естетически вид, необходимите китвания и ретуш ;
13.8    Нанасяне на ново лаково покритие от дамарова смола и балсамов терпентин с добавка на чист пчелен восък.
13.9    Направа на реставрационна документация


14    Описание на проведената  реставрация –
14.1    Реставриране на пукнатината между дъските – това беше направено с използуване на поливинилацетатно лепило “Мовелит СДМ5” , като бяха добавени 30%  финни дървени трици ;
14.2    Профилактично обмазване на основата с “Дървомор” – беше обмазана основата трикратно с органичен разтвор на “Дървомор”;
14.3    Укрепване на живописта и грунда с глутиново лепило – беше използуван  3,5 % воден разтвор на желатин и японска хартия;
14.4    Укрепване на податливи участъци от живописта  - използува но беше 4,5 % воден разтвор на желатин, японска хартия и ефекта от повишаване на температурата;
14.5    Пропиване на дървесината със състав от восък и дамарова смола откъм гърба на иконата, чрез използване на температура.
14.6    Максимално изтъняване на стария потъмнял лак – това беше направено с реставраторски разтвор от изопропанол на фирмата “Декстром” Италия и уайтспирит”Алексис”. Работеше се много внимателно с тампони и послидващо отнемане на стария лак.;
14.7    Почистване на живописта с използване на изопропилов алкохол и двойно рафиниран балсамов терпентин – живописта се почисти много внимателно с горната смес в различни съотношения ;
14.8    Привеждане на живописта в идеален естетически вид, необходимите китвания и ретуш – направни бяха китове – емулсионен тип, със съдържание на медицинска креда,чист пчелен восък, дамарова смола, глутиново лепило и балсам “Маймери”;
14.9    Положи се ново позлатяване на местата на липси, използва се италианско  листово злато, залепено с миксион.
14.10    Нанасяне на ретуш – с акварелни бои “Таеленс”, и последващо прецизиране със силно обезмаслени маслени бои “Маймери”, направени бяха възстановки на дясното рамо и дясната ръка на светеца;
14.11    Нанасяне на ново лаково покритие - от дамарова смола и балсамов терпентин в съотношение 1/3 , с добавка на 3 % чист пчелен восък.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia