ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

икона "ИСУС ХРИСТОС" от Клисура

ДОКУМЕНТАЦИЯ за проведената консервация и реставрация
на икона „Исус Христос”  от храм
“Св. Димитър – с. Кл
 
Реставратори :   Любомира Р. Стефанова
Стефан  И. Стефанов
Месец   Октомври 2007 – Февруари   2008 г.

1. Обект – икона
2.    Наименование – “ Исус Христос”
3.    Автор – Захарий поп Радойков от Самоков
4.    Датировка – 1874
5.    Размери – 78 / 49 см.
6.    Подпис – долу в дясно
7.    Собственост – храм „Св.Димитър” – с. Клисура
8.    Инвентарен номер – 
9.    Кратко описание – Иконата изобразява Исус Христос благославящ с дясната си ръка и държащ свера и жезъл в лявата. Облечена в червен хитон. Нимба е  покрит със сребърен обков .  По свойте  художествено – естетически качества иконата се причислява към най-добрите образци от Самоковската художествена школа през нашето Възраждане.

10.    Материал и техника.
10.1    Основа  -  дървен панел от 2 дъски, по предположение на реставраторите е иглолистен материал .
10.2    Грунд  -   емулсионен, полумаслен, бял, равномерно нанесен.
10.3    Позлата – направена на полимент.Тънко листово злато.
10.4    Живопис  -  яйчено темперни бои, работено е с четка по класическия принцип на възрожденската иконна живопис.
10.5    Лак  -  дебел  лак с терпентинов  разтворител.


12. Състояние на произведението преди реставрация.
12.1    Основа – няма големи деформации, има спукване в горната част на панела, минаващо през цялата икона , между стиковете на дъските. Няма следи от заразяване с инсекти . Няма нужда от укрепване в следствие на действието на инсекти.
12.2     Грунд – добре се държи за основата , с някои изключения в областа на нимба, няма големи загуби, нуждае се от укрепване, повтаря състоянието на основата. Има загуби по ъглите и по ръбовете на панела, също на местата на пирончетата за обкова.
12.3     Живопис и позлата – държи се за грунда, общо е много замърсена, няма големи загуби, има одрасквания, повтаря състоянието на основата и грунда.
12.4    Лак – замърсен, силно потъмнял от атмосферните условия, силно деструктирал, придобил жълт отенък,  скрива естетическите качества на живописта.


13    Описание на проведената  реставрация –
13.1    Реставриране на пукнатината между дъските – това беше направено с използуване на поливинилацетатно лепило “Мовелит СДМ5” , като бяха добавени 30%  финни дървени трици ;
13.2    Профилактично обмазване на основата с “Дървомор” – беше обмазана основата трикратно с органичен разтвор на “Дървомор”;
13.3    Пропиване на дървесината със състав от восък и дамарова смола откъм гърба на иконата, чрез използване на температура
13.4    Укрепване на живописта и грунда с глутиново лепило – беше използуван  3,5 % воден разтвор на желатин и японска хартия;
13.5    Укрепване на податливи участъци от живописта  - използува но беше 4,5 % воден разтвор на желатин, японска хартия и ефекта от повишаване на температурата;
13.6    Максимално изтъняване на стария потъмнял лак – това беше направено с реставраторски разтвор от изопропанол на фирмата “Декстром” Италия и уайтспирит”Алексис”. Работеше се много внимателно с тампони и послидващо отнемане на стария лак.;
13.7    Почистване на живописта с използване на изопропилов алкохол и двойно рафиниран балсамов терпентин – живописта се почисти много внимателно с горната смес в различни съотношения ;
13.8    Привеждане на живописта в идеален естетически вид, необходимите китвания и ретуш – направни бяха китове – емулсионен тип, със съдържание на медицинска креда,чист пчелен восък,дамарова смола,глутиново лепило и балсам “Маймери”;
13.9    Положи се ново позлатяване на местата на липси, използва се италианско  листово злато, залепено с миксион.
13.10    Нанасяне на ретуш – с акварелни бои “Таеленс”, и последващо прецизиране със силно обезмаслени маслени бои “Маймери”;
13.11    Нанасяне на ново лаково покритие - от дамарова смола и балсамов терпентин в съотношение 1/3 , с добавка на 3 % чист пчелен восък.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia