ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

РЕСТАВРАЦИОННА  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
РЕСТАВРАЦИЯ НА  ИКОНИТЕ В ХРАМ “СВ. НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ” 
С. ЧЕЛОПЕЧ

2010 г.

       
1. ОПИСАНИЕ  -  Всички икони прилежащи към иконостаса в храма “Св. Николай Мирликийски” са изпълнени в яйчено - маслена техника и по стилови особености се отнасят към  добрите образци на късната българска възрожденска  живопис от края на 19 в.  Царските икони са 8 бр ., а именно :
- “Исус Христос”, “ Св. Богородица”, “Св. Йоан Кръстител”, “Св.Никола” – всичките с размери – 90/60 см. ; “Св. Георги” и “Св.Димитър – с размери 90/50 см. ; и “Св.Архидякон Стефан” – 185/63 см. ,и “Св.Архангел Михаил” – 172/60 см. на дяконските двери . 
-  В пояса на празничните икони трябва да има общо 24 малки икони, поставени в един ред. Техните размери са 40 / 23 см. . От тях не съществува нито една икона , като е необходимо да се направят нови в същия стил на царските икони.
-  Иконостаса има красиви царски двери – с размери 170/90 см., красив резбован кръст с живопис – с размери 100/80 см. и една икона изобразяващяа “Тайната вечеря”, а също така и едно резбовано слънце над царските двери.
   По данни от „Български Възрожденски майстори” на Асен Василиев в Челопеч е работил художника Иван /Йото/ Недялков от с. Макоцево – ученик  на Давид Зограф , който е дошъл от Цариград и се заселва в с. Мирково и предава иконопиството на много свои ученици.  По иконописен маниер на работа иконите в църквата на с. Чаелопеч са от двама зографи. Три от иконите приличат на иконите в църквата в с. Мирково , така че предполагаме че автори на иконите от иконостаса в с. Челопеч са Давид Зограф и неговият ученик Йото Недялков.

2. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ  - Всички икони от царския ред и тези на вратите са на дъска .  Три от иконите имат платно . Всичките имат позлатяване, което обхваща само нимбовете и части от дрехите.  Живописта е изпълнена с темперна  техника, защитени са с лак – смес от колофон и шеллак . Три от иконите са били грундирани от към гърба , а другите три  са боядисани с червена боя на гърба. Царските дверите имат плитка резба, живописта по тях и по кръста и китрите е изпълнена по същата технология.

3.  СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНИТЕ – Иконите са със общо запазен живописен слой. който обаче поради физичните деструкции и механични повреди, които основите са претърпели  се нуждае от укрепване. Нямат големи  загуби на живопис. Силно са нападнати от дървояди.
  Почти всички от произведенията са потъмнели от неколкократното прелакиране с различни лакове и от деструкциите на лаковото покритие, както и от натрупването на повърхностни замърсявания. Фоновете на всички икони са преписани , а така също и главите на Св. Богородица и Св. Николай.
  Фоновете на двете странични двери са преписани , а патронната икона на „Св.Николай” е поправяна през 1909 г. по надпис долу върху рамката.

4. ОПИСАНИЕ  НА  ИЗВЪРШЕНИТЕ  РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ  ПО  ИКОНИТЕ

-  Беше направено първоначално подробно фото документиране.
-  Беше таправено изследване за вида на лака на иконата на Исус Христос , като беше установено ,че лака е разтвор на смес от шел-лак и колофон.
-  Бяха демонтираи от иконостаса , като  бяха  премахнати старите гвоздей     закрепващи  иконите.
-  Бяха реставрираи конструктивни счупвания на дървените основи , с използване на дървени летвички , които уплътниха стиковете между съставните дъски  - беше  използувано лепило на поливинилацетатна основа “Мовелит СДМ5” /винилацетатна кополимерна дисперсия/. Поставени бяха  много плътно по цялата дължина на иконата, като към лепилото се добави 30% дървено брашно.   
-  Почистиха се  гърбовете на иконите и бяха освободени от стария слой грунд – поради това , че стария грунд на гърбовете е деструктирал     и не изпълнява вече функцията си беше  премахнат чрез размекване и механично отстраняване.
-  Направено беше обработнване на основите с “Дървомор” , като се обмазаха  гърбовете неколкократно.
-  Дървените основи бяха укрепени с восъко-дамарова смес /3 части чист пчелен восък и 1 част дамарова смола/, чрез продължително и много внимателно затопляне на дъските от към гърба. Ще се работи до като дървото „поема „ .
-  Беше направено укрепване на живописта с използване на глутиново лепило , като на местата на подкужушвания и лабилни участъци по грунда и живописта, се направи укрепване със  заешки туткал , цигарена хартия и термично приглаждане.
-  Направи се максимално изтъняване на старото лаково покритие, чрез третиране със смеси от изопропанол и уайтспирит - Това беше  направено с реставраторски разтвор от изопропанол на фирмата “Декстром” Италия и уайтспирит “Алексис” в различни съотношения, в зависимост от дебелината на слевете стар лак. Към сместа се  добаи няколко капки етилацетат. Работи се много внимателно с тампони и последващо отнемане на стария лак.
-  За почистването  на живописта  беше  използуван уайтспирит от гореспоменатата марка и чист двойнорафиниран балсамов терпентин.      
-  Премахнати бяха по-късните преписи от иконите , като за това се използва разтвор от толуол и етилов спирт , в различни съотношения.  Също бяха използвани и компреси със същия състав и последващо премахване с остър скалпел.
-  Бяха премахнати  късните бронзови покрития върху позлатата на царските двери и кръста – това стана с използване на реставраторска смивка и последващото и измиване с терпентин  така ,че максимално да се запази оригиналната позлата.        
-  Беше положен кредов емулсионен кит на местата на липсите , със заглаждане и полиране на кита. Кита е  емулсионен тип , със съдържание на медецинска креда, чист пчелен восък, дамарова смола,глутиново лепило и венециански балсам “Маймери”.
-  Ретуша е направен  с акварелни бои “Таленс”, и последващо прецизиране със силно обезмаслени маслени бои на фирмата “Маймери”.  На местата на липса на оригинална позлата по царските двери и кръста се направи възстановка - ретуш с листово злато.
-  Лаковото  покритие е от дамарова смола и терпентин, в съотношение 1:3, с добавка на 3% чист пчелен восък.
-  Иконите бяха монтирани на същите места в иконостаса, с използуване на нови дървени планки – изолирани от иконите.
-  Бяха изработени нови 24 броя апостолски икони за иконостаса.  Технологията на изработка е по оригинални  рецепти и методологии от  Възраждането .
-  Процесите по     провеждането на реставрацията бяха  непрекъснато документирани.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia