ул.Ломско шосе 83А
гр.Костинброд 2230
България, София обл.
тел: 0721 63553

83A,"Lomsko Chosse" str.
2230 Kostinbrod,
Bulgaria
tel: 00359 721 63553

ЛЮБОМИРА СТЕФАНОВА
Lubomira Stefanova
GSM :  0887294733
loubastefsoleil@hotmail.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
Stefan Stefanov
GSM : 0888515519
ilbens3o@yahoo.com

С галерия Витоша сме работили от 1995 г. до края на съществуването и. Галерията беше една от на й-престижните през деветдесетте години .  През тоз своеобразен център на българското класическо изобразително изкуство са преминали творби на такива автори като :  Владимир Димитров - Майстора, Златьо Бояджиев,  Цанко Лавренов , Генко Генков,  Димитър Казаков , като много от тях са били и в нашето ателие за реставрация.

© LANDS All rights reserved. | Site created with Visia